Skip to main content

LinkedIn är en plattform med över 900 miljoner användare. Det är dessutom användare som till stor del har möjlighet att ta beslut, som att till exempel köpa dina affärslösningar. Linkedins användare har dessutom i snitt 2 gånger  högre köpkraft jämfört med andra sociala plattformar. Styrkan i LinkedIn ads ligger i att du på ett träffsäkert sätt kan nå din målgrupp och på så sätt öka chansen för kvalitativa leads. Läs vidare och få tips hur du kan förbättra din LinkedIn-annonsering och öka antalet leads.

Varför ska man annonsera på LinkedIn

Linkedin kännetecknas av att vara den sociala plattformen med fokus på arbete, utbildning och delande av yrkesrelaterade upplevelser. I Sverige använder cirka 30% av internetanvändarna plattformen regelbundet. Särskilt tjänstemän är flitiga användare, två tredjedelar av dem uppger att de använder plattformen. 

Detta professionella nätverk öppnar upp för stora möjligheter, då man med hjälp av LinkedIn ads ofta kan nå en välutbildad och köpstark målgrupp, av vilka en stor del  är beslutsfattare och opinionsbildare av något slag. 

Följande egenskaper hos plattformen gör LinkedIn ads till en attraktiv marknadsföringsplats: 

 • Det är ett professionellt nätverk som lämpar sig väl för b2b relaterade produkter.
 • De som använder plattformen är till hög grad tjänstemän med hög utbildning i höginkomsthushåll.
 • LinkedIn ads har stora targeting möjligheter som möjliggör att du kan inrikta din marknadsföring tydligt.
 • Relevant information hos användarna. En fördel med LinkedIn är att användarna tenderar att uppdatera sina profiler regelbundet, t ex om de fått en ny position, detta gör att informationen går att lita på mer relativt många andra sociala medier.

Mät dina leads i LinkedIn ads

För att veta om du genererar leads via  din LinkedIn annonsering måste du först och främst säkra konverteringsspårningen. Genom LinkedIns Insight Tag ges information om vilka åtgärder som sker på en webbplats. Precis som Facebook-pixeln kan du installera denna tagg en gång och sedan följa data som kommer in utan att det påverkar webbplatsens hastighet. Detta ger dig möjlighet att spåra vad som händer på din webbplats som ett resultat av din LinkedIn-annons. Dessutom kan du också skapa LinkedIn retargeting-annonser efter att Insight-taggen är installerad och när det finns tillräckligt med besökare på webbplatsen. 

Följ LinkedIn ads steg för implementering av konverteringsspårning. Via kampanjhanteraren kan du sen följa dina leads, men vi rekommenderar att du kopplar LinkedIn med Google analytics och UTM taggar dina kampanjer för enklare utvärdering av din data och för analys tillsammans med andra kanaler.

Annonsera på LinkedIn med målgrupper

Genom LinkedIn-annonsering kan man, med hjälp av information som LinkedIn har tillgänglig kring sina egna användare, i hög grad styra vem som ser annonserna. Nå t ex  till profiler i en viss bransch, med en viss kompetens, ställning, geografisk placering, ålder och kön.  Minimikravet för att kunna få annonsera på LinkedIn är att målgruppen har minst 300 medlemmar. Utöver detta har Linkedin sina rekommendationer på 300 000 personer för sponsrat innehåll, men detta är rekommendationer. Storleken på en målgrupp ska vägas mot hur specialiserad ens tjänst eller produkt är. I regel är det dock bra att börja brett och sen smalna av målgruppen.

Det är även möjligt att använda sig av remarketing på LinkedIn. Företag kan då visa annonser till personer som tidigare har besökt deras webbplats och som därför mer benägna att konvertera. Alternativt går det att ladda upp listor över kontakter som du gärna vill nå och matcha dem sedan med information som till exempel e-post.  LinkedIn Insight tag kan dessutom användas till att analysera vilka segment som besöker webbplatsen. Detta är mycket användbart då man kan ta bort och lägga till segment när man styr sina annonser. Man kan även exportera sin målgrupp på LinkedIn och sedan importera den till användning på Facebook och på så sätt nå samma målgrupp på båda plattformarna.

Vad kostar annonsering på LinkedIn?

För Linkedin ads debiteras antingen enligt en CPC-modell (cost per klick), eller, CPM, där du betalar per tusen visningar. Du har själv kontroll över budgeten och kan ställa följande: 

 • Dagsbudget
 • Total Budget
 • Tid som kampanjen är aktiv
 • Budtyp
 • Kostnad per klick

Generellt har Linkedin höga klickpriser relativt andra annonsplattformar som Google ads och Meta ads.  Samtidigt är konverteringsvärdet högt jämfört med andra plattformar, vilket gör att kostnaden per konvertering (cpa) kan vara gynnsam givet att du har en väl utformad kampanj och en för plattformen relevant produkt.

Konsumentprodukter är ofta svårare att marknadsföra på LinkedIn ads, det är istället att föredra att annonsera för affärsrelaterade produkter riktade till företag. Nedan kan du se en generell kostnadsbild per dag.

Klick och per 1000 visningar för LinkedIn ads, beroende på annonstyp.

Linkedin annonsering kostnad

Hur ökar du chansen till konvertering för LinkedIn ads.

Likt all annonsering bör du tydligt sätta upp mål vad du vill uppnå med din LinkedIn ads annonsering. Vad vill du åstadkomma och vem vill du nå? Definiera det, först då kan man bygga en kampanj med relevant målgrupp och göra ett målgruppsanpassat innehåll.

Ha en relevant, lättnavigerad,uppdaterad landningssida som levererar vad din annonsering utlovar och om målet är konvertering, se till att konverteringsresan är logisk och inte för lång.

Tänk mobil först. Mycket av användandet görs via mobil, se därför till att landningssidan fungerar för mobilanvändande. Använd tydlig lättläst text och enkla CTA knappar (som “registrera dig här”) som syns högt upp och tydligt på sidan. Se till att knappen leder besökaren närmare konvertering och följer med eller syns på fler ställen när man scrollar ned på sidan.

Tips kring  innehåll när du ska annonsera på linkedIn

 • Ge mottagaren vad de vill ha. Skriv deskriptiva rubriker och brödtext och gör det lättförståeligt för din målgrupp
 • Använd bra bilder – använd högupplösta bilder i 1200 x 627 px och bilder i rätt format. Generellt fungerar människor bättre i annonseringen  jämfört med abstrakta illustrationer. Se även till att använda egna bilder på dina faktiska produkter framför bilder från en bildbank.
 • Väck uppmärksamhet. Skriv lättförståeligt och tänk på att skapa så kallade “thumb stoppers”, som får användarna att sluta scrolla. Inkludera alltid en tydlig CTA, call-to-action, som berättar vad en mottagare förväntas göra. Använd gärna övertygande och specifika meddelanden “som börja din tillväxtresa idag” istället för generiska uttryck som “läs mer”
 • Skriv korta rubriker.  Håll dig till 150 tecken för att undvika läs mer knappen
 • Väv in statistik i din introtext. Plocka fram info från hemsidan som beskriver vad ni gör, ta statistik från senaste case
 • Använd testimonials och statistik. Gör ditt erbjudande tydligare och mer övertygande genom att ge mottagaren reella skäl att välja just dig. Scanna din sida efter siffror från ditt senaste case eller använd ett citat från en nöjd kund.

Vilka vanliga misstag görs vid LinkedIn annonsering?

Använder för snäv målgrupp – Smalna av först när du har data på din målgrupp. Fastnar vid titlar – fokusera på inriktning, befattning och senioritet för att inte missa relevanta yrkestitlar. Använd inte inte hela världen som geografisk inriktning

Avsätter en för liten budget – Väljer du att buda på dina annonser mot antingen CPC eller CPM så lägg alltid ditt bud ca 10% högre än det högsta rekommenderade budet – eftersom du då har större chans att vinna budgivningen och visas fler gånger än dina konkurrenter. Springer kostnaderna iväg kan du gå in och justera ditt bud när som helst under tiden din annons är live.

Har inte tålamod – vänta åtminstone två veckor innan du förändrar din kampanj. Tänk också på att klickfrekvensen ligger på i under 1%, så för att få in leads kommer det att krävas en viss mängd och lite tid i regel.

A/B testar inte – Se till att split-testa dina kampanjer. Ha olika versioner av samma annons under samma tidsperiod. Testa till exempel effekten av att ändra: rubriker, beskrivningstext, videolängd och landningssidor. Se till att endast testa en sak åt gången för att kunna utvärdera effekt.

Sammanfattningsvis

LinkedIn-annonsering är en effektiv och kraftfull marknadsföringskanal med flera fördelar. Den riktar sig till en professionell målgrupp som är mer benägen att göra affärer och kan användas för både B2B och B2C marknadsföring. Med precis riktad marknadsföring baserat på bransch, arbetsfunktion, geografisk plats och intressen kan LinkedIn-annonsering hjälpa till att öka synligheten och driva engagemang från potentiella kunder, vilket kan resultera i ökad försäljning och tillväxt för ditt företag.

Kom igång med annonsering på LinkedIn

Behöver du hjälp i att komma igång med annonsering på LinkedIn, andra sociala medieplattformar? Vi på Maia kan erbjuda dig hjälp inom annonsering på en rad sociala plattformar. Vi har bred kunskap inom annonsering i sociala medier och kan guida er på vägen samt hjälpa till med med alltifrån strategi och målsättning till kreativ produktion och uppföljning. Kontakta oss för mer information!

Vi har även ett flertal webinars planerade framöver inom många spännande ämnen inom digital marknadsföring. Anmäl dig idag för att inte missa tillfällen som ger dig ny kunskap gratis! Hos oss kan du även se tidigare webinars.

Carl-Christian Bergman

PERFORMANCE SPECIALIST

Carl-Christian är utbildad online-marknadsförare vid Medieinstitutet och är specialiserad på betald digital annonsering i allmänhet och sökmotormarknadsföring (SEM) i synnerhet.