Skip to main content

Att veta vilka sökord man ska satsa på i sitt SEO-arbete är inte alltid det enklaste. Vilka sökord är relevanta för just oss och hur hittar jag dem?

I det här inlägget kommer vi att gå igenom vad en sökordsanalys är och bjuda på flera nyttiga tips på hur du går till väga för att hitta sökord och söktermer som är värda för er att optimera mot.

Vad är sökordsanalys och varför är det viktigt?

Sökordsanalys är processen att identifiera de specifika sökord och fraser som användare använder när de söker efter information, produkter eller tjänster. Syftet är att välja de mest relevanta och lönsamma sökorden för att optimera innehållet på webbplatsen och sätta SEO-strategier för att öka synligheten och vidare den organiska trafiken.

Det är i sökordsanalysen som du lägger grunden för resten av ditt SEO-arbete och en välgjord analys hjälper dig att hitta relevanta sökord och fraser för din webbplats som ni kan jobba med under en längre tid. Genom att utvärdera sökordens volym och konkurrensnivå kan du fatta strategiska beslut för att nå rätt målgrupp. 

En sökordsanalys kan också visa dig vilket innehåll som kan vara bra att skapa till din webbplats, vilka konkurrenter du har och det hjälper dig förstå sökintentionen bakom sökord och fungerar som en kompass för resten av ditt SEO-arbete.  

Vilka sökord ska man använda?

När vi pratar om sökord brukar vi dela upp dem i fyra kategorier:

Primära sökord

Det primära sökordet är det viktigaste sökordet på en landningssida och används som grund för att hitta sekundära, short tail- och long tail-sökord. Det är viktigt att man endast har ett primärt sökord per url som man optimerar sin webbplats utifrån. 

Sekundära sökord

Sekundära sökord är de ord som är närliggande ord, alltså ord som går att använda ihop med det primära sökordet eller är synonymer med det primära sökordet.

Short tail sökord

Short tail-sökord är vanligtvis ett eller två ord som är generella och har ofta högre konkurrens och sökvolym. Dessa kan vara svåra att ranka på, och konverteringsgraden kan vara svår att mäta eftersom de kan användas i olika syften.

T.ex. “Glass” eller “Matkasse”

Longtail sökord

Long tail sökord är sökord med minst 2-3 ord som är mer specifika. De kan ha en lägre sökvolym men är vanligtvis enklare att ranka högt på eftersom konkurrensen ofta är lägre. Dessa sökord har också en högre klickfrekvens eftersom besökare ofta är i konverteringsfasen när de söker på specifika fraser. Ett exempel på ett long tail sökord är:

T.ex. “Vegansk sockerfri glass i Stockholm” eller “Glutenfri matkasse som är familjevänlig”. 

Hur hittar man sökord?

Som ett första steg i din sökordsanalys bör du börja med att skapa en lista över sökord och fraser som din målgrupp troligtvis söker på och som relaterar till din verksamhet. Nedan kommer några tips på hur du kan gå tillväga:

Googles sökfält – plocka ut long tail-sökord.

I Googles sökfält kan du hitta inspiration från bland annat “relaterade sökord” och “people also ask”.

Relaterade sökord

Att använda sig av relaterade sökord är ett bra hjälpmedel när du söker efter nya sökord eller long tail sökord. Dessa är framförallt bra att använda i din flytande text för att ha möjlighet att ranka högre på sökord.

Sökordsanalys relaterade sökningar exempel

People also ask

På samma sätt som med relaterade sökord så är denna funktion toppen för att få hjälp med nya sökord och long tail sökord. Dessa frågor kan vara en bra idé att antingen ha med som en rubrik i ett stycke i din text eller ha med i dina FAQ-frågor.

Sökordsanalys people also ask exempel

Hitta sökord genom konkurrentanalys

I din sökordsanalys bör du också se över vilka sökord dina konkurrenter rankar på. Detta är ett relativt lätt och effektivt sätt att hitta nya sökord. Ta tillvara på de sökord som dina konkurrenter rankar dåligt på eller hitta sökord som de rankar på men inte du.  


Ett hjälpsamt verktyg för detta är Ahrefs – Content Gap som vi listar nedan i sökordsverktyg. Här kan du välja ut dina största konkurrenter och jämföra mot dig själv och varandra.

På bilden nedan ser du 3 konkurrenter till GB glass och sökord där de rankar högt som GB inte har någon rankning på alls. 

Sökordsanalys content gap exempel

Verktyg att använda i en sökordsanalys

Det finns flera bra verktyg som kan underlätta i ditt arbete med sökordsanalys:

Ahrefs

Content Gap – Se vilka sökord dina konkurrenter rankar på.

Keyword Explorer – här kan du både få fram sökord och se deras volym.

Google Keyword Planner (gratis verktyg).

Upptäck nya sökord – Här kan du få hjälp att hitta sökord som är relaterade till de sökord du idag satsar på och som har nära anknytning till din verksamhet.

Få information om sökvolymer och prognoser – När du gjort din lista med aktuella sökord kan du klistra in dem här för att se deras sökvolym bla. 

Ubersuggest

Keywords Overview – Se relaterade sökord till dina primära sökord och se deras trafikvolym och hur de trendar.

Keyword Ideas – Detta fungerar likt alternativet ovan men här kan du skriva in din eller en konkurrents domän för att få fram sökordsidéer.

Keyword Visualization – Detta är ett nytt verktyg som ska hjälpa dig hitta long tail sökord med olika vinklar.

Similar Websites – Detta verktyg påminner om “Ahrefs – Content Gap”. 

💡 Tips på Plugins

Dessa plugins kan du lägga till i Google Chromes webbläsare och ta hjälp av i din sökordsanalys:

Keyword Surfer (Gratis Extension) – Du kan få mycket hjälpsam information från sökfältet i detta verktyg som kan hjälpa dig efter din sökordsanalys också, men under sökordsanalys kan man använda denna för att se relaterade sökord och se deras sökvolym. De visas på högra sidan i sökfältens resultat.

Ubersuggest (Gratis Extension). – Detta verktyg kan också hjälpa dig med en mängd olika saker men framförallt kan du använda detta verktyg i din sökordsanalys för att hitta flera sökord som är relaterade, dessa hittar du också i en ruta till höger. 

Sökord med låg sökvolym?

Om du har flera sökord på din lista med låg sökvolym behöver du inte oroa dig, det är en myt att sökord med låg sökvolym inte skulle vara lönsamma. Sökmotorer gör en uppskattning av hur många gånger ett sökord söks på under en månad, men detta betyder inte att man blint ska lita på det. Ju färre gånger ett sökord söks på, desto större utrymme för fel finns det.

Om ditt företag säljer en dyr produkt eller tjänst kan det räcka med att få två till tre konverteringar. Därför kan det vara bättre att fokusera på konverteringsgraden i sökordet än hur hög sökvolym det har.

Håll ditt sökordsanalysarbete levande

Ett tips är att samla dina sökord och fraser i ett dokument som du enkelt kan komma tillbaka till. Delvis för att kunna fylla på med nya sökord under tidens gång, men framförallt för att kunna se över och analysera de sökorden som du idag jobbar med.
Det kan ge dig en djupare förståelse för dina sökords sökintention och hur de presterar organiskt för att i framtiden lättare välja vilka typer av sökord som är mer värda att satsa på. 

Glöm inte att följa upp ditt arbete, med hjälp av Google Search Console kan du följa upp hur dina sidor presterar i sökresultatet. 

Sökordsanalys är bara början på ditt SEO-arbete

Sökordsanalys är en av de viktigaste grundstenarna av ett framgångsrikt SEO-arbete, men det är bara en del av processen. För att lyckas med SEO är det också viktigt att ha en bra innehållsstrategi, använda tekniska SEO-tips och ha en bra länkprofil. På Maia kan våra SEO-specialister hjälpa till med både analys, strategi och operativt arbete.

Vi har också webinars om olika delar i den digitala marknadsföringen, som du kan titta på helt gratis. Kontakta oss så hjälper vi er!