Skip to main content

ROAS är ett begrepp som används flitigt inom annonsering och kanske framförallt inom e-handeln. Men vad betyder egentligen ROAS, hur skiljer det sig från ROI och hur kan du implementera det i din marknadsföring? Få svaret i detta inlägg!

Vad är ROAS?

ROAS är en förkortning av Return On Ad Spend. Enkelt förklarat berättar det hur mycket pengar du tjänar till följd av det belopp du spenderar på annonsering.

ROAS är ett sätt att mäta annonsering genom att se på hur mycket värde en kampanj levererar och genom att använda det kan vi som marknadsförare på ett enkelt sätt se hur mycket intäkter en kampanj genererar. När kampanjerna sedan ska optimeras kan denna information ha ett betydande värde.

Hur räknar jag ut det?

För att beräkna ROAS delas intäkterna från annonserna med annonsutgifterna.

ROAS uträkning

EXEMPEL:
Om du spenderar 20 000 kr på annonser och tjänar 30 000 kr från personer som klickar på dina annonser är din ROAS:

30 000 / 20 000 kr = 1,5 = 150%

Alltså är din ROAS 150%. Det innebär att för varje krona du spenderar på annonser får du 1,5 kr tillbaka i intäkter.

Testa vår ROAS-kalkylatorAnnonsutgifter:


Webinar: Google Sheets för digitala marknadsförare

Låt oss introducera dig till ett urval av otaliga funktioner i Google Sheets och hur de kan underlätta ditt arbetsflöde som marknadsförare. Vår digitala analytiker bjuder på flera smarta knep och tips som kan spara dig värdefull tid.

Vad är en bra ROAS?

Det är en fråga med många svar helt beroende på målen med din annonsering. Till att börja med kan vi förklara att en “positiv ROAS” är högre än 1 eller 100%, det vill säga att vi får minst tillbaka lika mycket pengar som vi spenderade på annonser i intäkter. Det är vanligt att tro att en positiv Return On Ad Spend innebär att du går med vinst men så är inte alltid fallet. 

Vad är då en bra ROAS för din verksamhet? Det är en svår fråga som kan förenklas genom att säga att en bra Return On Ad Spend är en som uppfyller målet med din annonsering. Bara för att du har en positiv ROAS betyder det inte nödvändigtvis att du går med vinst, du behöver ta i beaktning produktionskostnader/arbetskostnad utöver kostnaden för annonseringen. Därav kanske din ROAS måste vara 200% för att du ska gå med vinst på kampanjen efter att du räknat på utgifter utöver annonsutgifterna.

Vad är skillnaden på ROAS och ROI?

Det är inte helt ovanligt att man blandar ihop ROI med ROAS, eller rent av tror att de är samma sak, men så är inte fallet. ROI är ett mått på strategiska investeringar som oftast är långsiktiga mål som du mäter över en längre tid. ROI används för att se om en investering är lönsam för företaget.

Formeln för att räkna ut ROI skiljer sig även en hel del från ROAS. ROI räknas ut genom att följande formel:

ROI uträkning

Öka din ROAS och lönsamheten i dina kampanjer!

Har du funderingar kring hur du kan öka lönsamheten i dina kampanjer? Välkommen att kontakta oss på Maia så kan någon av våra specialister hjälpa till.

Lär dig mer!

ROAS och ROI är några av många begrepp som en marknadschef behöver ha koll på. Vill du veta mer om vad marknadschefer behöver ha koll på kan jag rekommendera vårt tidigare webinar, 10 vanliga utmaningar som marknadschefer har. Missa inte heller att boka in dig på våra kommande webinars!

Lenny Silwer Wright

DIGITAL ANALYTICS

Lenny är utbildad onlinemarknadsförare på Medieinstitutet i Stockholm och är specialiserad digital analytiker. Han har även en kandidatexamen i Sport Managament.