Skip to main content

Retargeting är en annonseringsmetod som hjälper dig nå personer som redan visat intresse för din hemsida eller app. Alltså riktad annonsering mot de som redan visat ett intresse för en produkt eller tjänst. Retargeting, eller återannonsering på svenska, kan vara ett mycket användbart och effektivt redskap för att öka konverteringar. Här får du lära dig mer om retargeting, hur det fungerar och hur effektivt det kan vara för din marknadsföring!

Frukostseminarium: SEO – Hur vinner du på Google idag?

Det händer mycket inom SEO, vi går igenom det som du behöver veta för att vara on top of things! Säkra din plats så ses vi i september på Berghs!

Vad menas med retargeting?

Retargeting handlar om att rikta annonser till personer som redan varit i kontakt med din hemsida eller app. Det fungerar likt att en person varit inne i en fysisk butik och sedan går ut och ser en reklamaffisch på stan från samma butik, som relaterar till vad den potentiella kund har tittat på.

När man som annonsör “retargetar” eller återannonserar spåras först en person som interagerat med en hemsida genom så kallade cookies. Därefter kan du skapa anpassade annonser för den potentiella kunden, i syfte att de ska gå tillbaka till din butik och handla hos dig och inte hos en konkurrent.

Många gånger är målet med retargeting att övertyga de som varit inne på en hemsida men inte agerat på önskvärt sätt. Som exempel kan man vilja nå personer som varit inne på en produktsida eller som lagt varor i en varukorg men sedan lämnat utan att betala. I en retargeting-annons skulle då varorna som någon redan sett eller placerat i en kassa visas upp på en annan hemsida för samma person efter att denne lämnat sidan.

Återannonsering mot befintliga kunder

Retargeting kan även användas för att återkoppla till tidigare kunder för att få dem att köpa mer eller göra större köp. Retargeting kan användas för såväl sökordskampanjer, displaykampanjer och video kampanjer, beroende vad som passar din annonseringskampanj bäst.

Ett annat vanligt exempel är att du får rabatter eller påminnelser genom e-post, att du kanske har “glömt” registrera dina varor eller för att du övergett varukorgen. Då vill företag “dra in dig” till sin webbplats för att slutföra köpet. Sådana mailutskick kan vara väldigt lönsamma! Läs gärna mer om hur du förbättrar dina mailutskick.

Retargeting vs Remarketing

Ibland används retargeting och remarketing synonymt. Båda begreppen används för att beskriva när ett företag försöker nå potentiella kunder som sedan tidigare visat ett intresse, men tillvägagångssättet är det som skiljer dem åt. Oftast syftar retargeting på återannonsering på webbplatser eller sociala medier medan remarketing brukar anses var när kunder nås via e-mail som de själva delat sig med av.

Varför är det bra med retargeting?

Alla som driver en sajt vet att det kan vara mycket svårt att få besökare att konvertera. Även om du lyckas få människor att klicka till din sida (vilket i sig inte är enkelt) är inte halva slaget vunnet, långt ifrån. Faktum är att i regel konverterar endast 2% under första besöket på en hemsida, retargeting kan vara användbart för att just nå de som inte konverterar men ändå visat ett intresse.

Retargeting kan vara bra av två anledningar. För det första, genom att återigen visa annonser för de som redan besökt din sida stärks medvetenheten kring ditt varumärke. En gång kan vara som ingen gång, men en person som sett en annons flera gånger kommer med ganska stor sannolikhet åtminstone komma ihåg ditt varumärke, vilket är gratis marknadsföring så länge ingen klickar på annonsen. Men om de faktiskt klickar kommer chansen att öka att ett köp eller annan viktig konvertering sker. Människor kan behöva exponeras för ett budskap flera gånger innan de blir övertygande, det är därför retargeting är så viktigt.

Stora möjligheter för ökad konvertering

Andelen som klickar på en retargeting annons är klart högre jämfört med traditionella annonser. Klickfrekvensen är högre och konverteringsgraden högre. Detta eftersom personer som tidigare uttryckt något typ av intresse för en produkt eller tjänst är mer benägna att genomföra ett köp. Jämfört med vanliga display-annonser är klickfrekvensen i snitt 10 ggr högre för en retargeting ad.

Dessutom finns det stora potentiella värden för för retargeting. Bara i Storbritannien lämnar konsumenter varor i digitala varukorgar till ett totalt värde av över 40 miljarder kronor, enligt en rapport av Barclays år 2017. Där två tredjedelar av varukorgarna lämnas utan att ett köp genomförs. Värdet av ökad varumärkeskännedom är också stort. Hela 70% av digitala marknadsförare uppger att de använder retargeting för öka varumärkeskännedomen.

En välgjord retargeting kampanj kan alltså bygga relationer, möjliggöra riktade och skräddarsydda annonser, stärka ditt varumärke och vidare förbättra konverteringsgraden, vilket därigenom ökar din ROI för annonsering.

Webinar: Kom igång med YouTube Ads

Få en introduktion i hur du kan annonsera på Youtube. Vi guidar dig i allt från annonsformat och placeringar till hur du utvärderar din annonsering.

Hur fungerar retargeting?

Retargeting kan möjliggöras genom att lägga in en typ av kod eller så kallad pixel på hemsidan. Pixeln märks inte av besökaren och påverkar inte hemsidans prestanda. Pixeln placerar en cookie i besökarens webbläsare som sedan bär med sig cookien när hemsidan lämnas och kommer att ge information till retargeting-plattform och möjliggöra riktad och anpassad annonsering mot besökaren. Annonsen kan bestå av bilder, animationer, video eller textannonser. Med hjälp av pixelbaserad retargeting kan exponering av annons ske så fort besökaren lämnat hemsidan.

Det finns även listbaserad retargeting, det är när en befintlig kontaktlista med mailadresser används. Som sen kan laddas upp på en plattform, t.ex Facebook. När den mailadressen sedan används för att logga in på Facebook kan användaren exponeras för en retargeting annons. Det krävs en gedigen maillista för detta men det möjliggör mycket skräddarsydda annonser till en mycket relevant målgrupp eftersom du har en handplockad lista.

Olika typer av Retargeting

Det finns även flera olika typer av retargeting som går att utnyttja, beroende på mål och plattform som används kan olika metoder väljas. Det finns så kallad search retargeting som riktar in sig på de som googlat efter din sida (en sökordssökning). Site retargeting, som är en vanligare metod, är istället riktat till besökare som varit inne på sidan.

Retargeting kan göras t.ex via Google Ads och Facebook Ads. Med Google Ads kan Googles displaynätverk användas, vilket inkluderar miljoner hemsidor i världen. På så sätt kan upp till 90% av internetanvändare nås. Vilken plattform som ska användas beror på syftet med annonseringen.

Retargeting på YouTube

Youtube kan också kombineras med retargeting. Med video kan du fånga tittarnas uppmärksamhet och är inte bunden av en kort text för att förklara fördelarna med vad du erbjuder. Du kan rikta dig till personer som varit inne på din Youtube-kanal, prenumeranter, spåra vad tittare gjort efter att de tittat och sedan locka tillbaka dem till din kanal eller dirigera dem till din hemsida.

När du skapar Youtube-annonser är det enkelt att lägga till en remarketinglista som består av människor som redan sett din annons och sen kan en ny video med anpassat budskap eller erbjudande skapas för att visas för de som redan exponerats en gång för din annonsering. Tanken är igen att det måste finnas ett värde i att synas flera gånger för samma person. Annars finns risken att målgruppen tröttas ut och skapar en irritation mot ditt varumärke, vilket i sin tur kan påverka din målgrupp som du vill bygga en hälsosam relation med negativt.

Hur kommer jag igång med retargeting?

Det finns flera sätt att komma igång med retargeting och flera plattformar som kan användas. Vi går inte igenom steg för steg här men i grunden ska följande göras:

  • En pixel på din sida implementeras
  • Implementera målgruppslistor.
  • Skapa annonser riktade mot din målgruppslista.

I Google Ads är det första steget att skapa en tagg genom att gå in på delat bibliotek, sedan vidare till målgruppslistor och därefter in på dina datakällor. Den implementeras antagningen via att kopiera koden och sätt in den manuellt eller via Google Tag Manager. Om du är osäker är det säkraste alternativet att prata med din utvecklare eller analytiker för implementering av kod.

Google Ads-tagg

Sedan väljer du vilken typ av data som du vill samla in. Om du är osäker kan du välja det översta alternativet som är generell standard data. Säkerställ att taggen fungerar, du kan använda Tag assistant för att kontrollera.

Därefter kan du gå vidare till Segment:

Segment Google Ads retargeting-lista

Klicka på det blå plustecknet och välj vilken plattform du vill rikta dig mot, t.ex webbplatsbesökare. Därefter sätts regler för retargeting, det vill säga vilka sidor en besökare ska ha varit inne på för att vara intressant för retargeting. När detta är gjort kan annonser för retargeting skapas genom att göra nya annonser med dina skapade retargeting listor.

Det går också mycket bra, och föredras av många, att skapa målgruppslistor för retargeting i Google Analytics. Med Analytics kan en lista automatiskt skapas som inkluderar besökare på hemsidan under ett visst antal dagar. Det är 30 dagar per automatik men kan ändras till upp till 540 dagar som mest. Hur många dagar man ska ha beror på vad för man erbjuder kunden för produkt och vilken målgrupp som man vänder sig mot. Listan kan sen kopplas till ett Google Ads konto. Se först till att koppla ditt Google Analytics konto med ditt Google Ads konto korrekt.

Best practices

1. Sätt kunden i fokus

Det är alltid viktigt att i all marknadsföring fokusera på kundens behov. När det gäller retargeting bör du som annonsör fundera på varför besökare inte konverterar och vilket budskap du kan förmedla för att övertyga. Testa gärna och ofta olika budskap, bilder och färger etc. Fundera även kanske på om tjänsten eller produkten behöver en vidare förklaring för att bli mer säljande.

2. Sätt rätt tidsgräns för retargeting

Det kan vara bra att inte per automatik välja för lång tid för retargeting. Värdet av att söka en tidigare besökare tenderar att minska efter tid, det kanske därför inte är värdefullt med retargeting listor som sträcker upp till 540 dagar på Google. Det är vidare viktigt att göra klart för sig själv som annonsör vad som är målet med retargeting.

Om du säljer ett gym abonnemang för ett år är det rimligt att ha retargeting listor som sträcker sig mer än 12 månader för att kunna uppmuntra tidigare kunder till ytterligare 1 års abonnemang. Om du säljer kortare abonnemang kanske en kortare tidsgräns för listorna bör övervägas.

3. Sätt ett tak för hur många gånger annonsen visas

Det är viktigt att att inte riskera att folk blir trötta på din annons. Ingen gillar att höra eller se exakt samma sak om och om igen. Begränsa därför antalet exponeringar som en person kan utsättas för. Man vill inte ha för få exponeringar men mer än 15 per person är förmodligen för mycket. Ett riktmärke brukar vara att hålla en frekvens på 3-5 visningar per person. När frekvensen ökar än mer tenderar annonskostnaden att öka och klickfrekvensen minskar.

4. Viktigt att segmentera

Folk har olika behov och vill se olika saker och befinner sig på olika platser i köpcykeln. Därför måste du göra någon typ av segmentering av dina besökare med olika budskap för olika grupper. Ett bra tips är att exkludera de som går ut från sidan direkt (bounce) eller kanske bara rikta sig till de som varit inne på sidan i minst 3 minuter, detta kan väljas i Google Analytics.

5. Följ alltid GDPR

Människors integritet måste respekteras. Det är absolut ett krav att informera besökare tydligt om hur och varför hemsidan använder sig av cookies. Se till att hemsidans retargeting-pixlar inte sätter igång innan besökaren fått en chans att ge sitt medgivande. Detta kallas för cookie consent och är obligatoriskt enligt lag att webbplatser får besökarens medgivande. Informationen ges bäst via ett popup fönster, där även länk finns till hemsidans integritetspolicy och där besökaren kan ge sitt godkännande eller nekande till användandet av cookies för att samla in data.

Det är också viktigt att hålla sig ajour i förändringen av regler och lagar gällande integritet som ofta förändras inom EU och globalt. I EU har kraven steg för steg blivit hårdare vad gäller behandling av personlig information. Konsekvenserna av att inte följa GDPR kan vara mycket stora. Företag som bryter mot reglerna kan i värsta fall drabbas av en bot motsvarande 4% av företagets hela omsättning på ett år upp till maxbeloppet på €20 miljoner.

Vill du veta mer?

Retargeting kan alltså vara ett värdefullt hjälpmedel för din annonsering. Med retargeting kan du göra tidigare besökare till köpare, förvandla engångskunder till upprepade köpare och stärka ditt varumärke.

Vill du veta mer eller ha hjälp att komma i gång med retargeting eller något annat inom digital marknadsföring? Kontakta gärna oss på Maia, vi hjälper dig.

Carl-Christian Bergman

PERFORMANCE SPECIALIST

Carl-Christian är utbildad online-marknadsförare vid Medieinstitutet och är specialiserad på betald digital annonsering i allmänhet och sökmotormarknadsföring (SEM) i synnerhet.