Skip to main content

Det estimeras att det genomförs runt 63 000 “googlingar” globalt varje sekund. Det blir hissnande 5,4 miljarder googlingar, varje dygn! Google dominerar också den svenska marknaden bland alla sökmotorer. Enligt Statcounter har Google nästan 94% av den svenska marknaden. Så om ni funderar på om det är någon idé att börja annonsera på Google och utvärdera kanalens potential, är svaret ja! Men du måste hålla dig up-to-date och ha koll på grunderna för att annonsera på Google på rätt sätt. Annars är risken stor att er annonsering blir dyr och olönsam.

I detta blogginlägg delar jag därför sex viktiga punkter du behöver veta för att komma igång med din annonsering – effektivt, strategiskt och datadrivet!

1. Identifiera dina mål

Vad är syftet till att du vill annonsera på Google? Om du inte vet, börja med att identifiera dina målsättningar. För ju tydligare mål du har, desto mer kommer din struktur i Google Ads och ditt arbete genomsyras av dina mål. Alla företag och industrier drivs av att skapa en stark tillväxt eller bygga upp sin varumärkeskännedom. Men, vet vi om vi har uppnått en stark tillväxt eller varumärkeskännedom? Går det att uppnå i år? Hur mäter vi resultatet och när ska vi ha nått målet?

För att skapa tydliga och uppnåeliga mål finns flera olika modeller som kan hjälpa dig. Bland annat SMART-modellen:

 • Specifikt – Tydliga och specifika mål.
 • Mätbart – Mål som du kan utvärdera, mäta och följa upp på.
 • Accepterat – Rimliga mål som inte är långsökta och komplicerade
 • Realistiskt (Relevant) – Kan dina mål uppnås och är de relevanta för din affär?
 • Tidssatt – Sätt en tidsram med ett start och ett slut för dina mål.

Exempel på tydliga och konkreta mål är:

 • Under 2022 vill vi öka vår digitala försäljning med 20% procent.
 • Målet för 2022 är att vi ska öka antalet leads med 35% procent.

Ju smartare mål du specificerar, desto större chans är det att ni kan uppnå målen. Det kommer också främja ert långsiktiga arbete och strävan mot att växa som bolag.

2. Välj rätt annonstyp

Google Ads har funnits i över 20 år och mycket har hänt sedan lanseringen. Från allra första början var såklart inte Google den maskininlärning och AI av samma kaliber som den är idag. Så här såg Googles sökresultat ut vid lanseringen år 2000:

Google annons år 2000

Idag är Google en av de mest sofistikerade maskinerna som existerar och kan erbjuda dig insikter som aldrig förr. Beroende på vilket typ av företag, affärsidé och mål ditt företag har kan du använda dig av många metoder som hjälper dig att nå dina mål och din målgrupp i kundresan. Oavsett om du fokuserar på att bygga upp din varumärkeskännedom, generera försäljning eller fler leads.

Pro tip

Google kan hjälpa dig att optimera annonseringen mot dina mål med automatiska budstrategier. Då utgår Googles maskininlärning från din insamlade data, hittar nyckelinsikter och gör justeringar i din annonsering åt dig. Just för att du ska maximera ditt resultat.

Så hur ska du annonsera på Google för att nå dina mål? Denna figur visar vilka annonstyper som passar den fas du vill nå din målgrupp i. Det speglar hur du på olika sätt kan annonsera på Google för att nå dina mål.

Funnel annonstyper Google annonsering

Display-, Discovery- och Video Ads

Dessa annonstyper kallas “push-annonser”. Det betyder att när du annonserar på Google “pushar” du ut annonser till din målgrupp med ditt budskap. Det är väldigt vanligt i varumärkesbyggande syften och passar utmärkt om du vill nå ut till en målgrupp som kanske inte känner till ditt varumärke och produkt/tjänst. Dessutom är dessa annonstyper ett billigare alternativ och kan nå ut till många personer för en lägre kostnad genom bild- eller videoannonser.

Du kan nå ut till din målgrupp på flera olika sätt:

 • Demografi
 • Geografi
 • Specifika intressen och beteendemönster
 • Remarketing data

Att ta fram annonsmaterial är tekniskt svårare än de flesta annonstyperna och kräver förkunskaper inom medieproduktion och/eller fotoredigering.

Display annonsering
Discovery annonsering

Pro tip

Google har färdiga videomallar som du kan använda från Asset Library (Tillgångsbiblioteket) som hjälper dig att komma igång. Det enda du behöver göra är att addera bilder och text så sköter Google resten!

Webinar: Google Ads - experttips

Efter tusentals (!) arbetade timmar i Google Ads-konton delar nu vår SEM-specialist, Christian Sturk, några av sina största lärdomar från att ha jobbat med företag i olika branscher, med olika budgetar och mål. 

Search-, Shopping- och App Ads

Dessa annonstyper kallas “pull-annonser”. Det betyder att när du annonserar på Google är målet att “dra in” målgruppen till din webbplats när de söker på Google. Här har oftast din målgrupp redan ett behov och letar efter något som du erbjuder. Då annonserar du mot ett specifikt sökord / sökterm som reflekterar vad ditt företag säljer och försöker få de som googlar att klicka på just din annons. I Googles sökresultat visas sökordsannonser, shopping-annonser och app-annonser. App-annonsering fungerar på samma sätt där du kan synas i Googles sökresultat (och även andra app-relaterade Google-plattformar som Google Play och Youtube).

Att komma igång och annonsera på Google med sökordsannonser är den enklaste av alla annonstyper. Det kräver endast att du gör en sökordsanalys (vilken vi går igenom nedan) för att se vilka sökord som passar dig. Därefter skriver du en informativ och innehållsrik annonstext som ska spegla vad du erbjuder.

Exempel på sökordsannons
Exempel på shopping annons Google
Exempel app annons Google

Performance Max Ads

Denna annonstyp är en kombination mellan både push och pull annonsering som når ut i Googles kanaler. Googles algoritmer sköter det mesta av optimeringsarbetet och prioriterar dina annonsers exponering utefter vilka mål du har. Dessutom kan du i en och samma kampanj annonsera genom shopping-, display-, video-, discovery- och sökordsannonser. Men det kräver att du har alla tekniska förutsättningar på plats, som annonsmaterial och rätt format på annonsmaterialet.

Performance Max Ads är lätt att komma igång med. Fördelen är att det är mindre manuellt arbete och det mesta automatiserar Google Ads åt dig. Nackdelen är att du har låg kontroll och får ut färre insikter från din annonsering än övriga annonstyper.

Genom Performance Max Ads kan du nå din målgrupp genom s.k audience signals. Det är data som Google använder för att hitta potentiella kunder över alla Googles plattformar. Data kan till exempel baseras på en uppladdad remarketing-lista eller en kombinerad målgrupp som innehåller demografisk, intresse- samt beteendebaserad information om din målgrupp.

Remarketing Ads

Remarketing-annonsering (även kallat retargeting) innebär att du “återannonserar” mot personer som visat ett intresse för ditt företag/produkt/tjänst. Detta segment av din målgrupp är vanligtvis den starkaste och tenderar att ha högre konverteringsgrad än dina övriga målgruppssegment. Du kan också använda remarketing Ads för alla annonstyper. Bland annat kan du skapa unikt annonsmaterial mot tidigare besökare eller kunder eller visa upp särskilda erbjudanden mot ett specifikt segment av din kundbas. Möjligheterna är oändliga!

Remarketing är något som bör prioriteras och är en förutsättning för att din annonsering ska generera goda resultat. Läs även vårt blogginlägg om hur du kommer igång med remarketing, undviker vanliga fallgropar och hur du kan maximera resultatet av din remarketing-målgrupp.

Vilka annonstyper ska du använda?

Ha alltid slutmålet i bakhuvudet när du bygger upp din kampanjstruktur och när du väljer lämplig annonstyp. Slutmålet bör alltid vara att din potentiella kund ska genomföra en konvertering. Er konvertering kan vara vad som helst egentligen. Allt från att en webbplatsbesökare ska köpa en produkt eller ladda ner ett specifikt whitepaper.

Ställ er själva frågor som:

 • Hur ska vi fånga upp vår målgrupp i kundresan?
 • Vilket område är viktigast för oss att fokusera mest resurser på?
 • Hur ska tonalitet och kommunikation förhålla sig till er målgrupp i respektive fas?

Jag rekommenderar att du lägger mest omsorg och resurser på er målgrupp som redan har ett behov av er produkt/tjänst. Speciellt om de är redo att konvertera idag. Det är då ni kommer generera försäljning och slåss mot dina konkurrenter som vill åt samma målgrupp.

Pro tip

Den vanligaste annonstypen är search ads och brukar i regel ge bäst resultat för din investering. Dels eftersom search ads bemöter en mer köpbenägen målgrupp och för att den annonstypen har högst klickfrekvens än övriga annonstyper.

3. Välj relevanta KPI:er och nyckeltal

KPI:er är viktigt för att du ska kunna mäta och följa upp din annonsering över tid. Det indikerar om din annonsering på Google går åt rätt håll eller inte. Välj därför KPI:er som speglar dina mål.

KPI:er för försäljningsmål:

 • ROAS
  Return On Advertising Spend – vad vi får tillbaka per spenderad krona i procent (endast annonsering)
 • Conversions
  Konverteringar – Vad vi vill att en besökare på ska göra. I detta fall ett köp av en produkt/tjänst.
 • ROI
  Return On Investment – vad vi får tillbaka per spenderad krona i procent (inkl. Arbetskostnad, verktyg etc).
 • CPA
  Cost Per Acquisition – kostnad per köp.

KPI:er för varumärkesbyggande mål

 • Frequency
  Annonsfrekvens – Hur många unika personer som i genomsnitt som sett dina annonser.
 • Reach
  Räckvidd – Unika användare som visats av dina annonser.
 • Impressions
  Annonsvisningar – Antal visningar/exponeringar av annonser.
 • Traffic
  Trafik – Antalet besökare till er webbplats.

4. Gör en sökordsanalys

Googles sökordsplanerare (Keyword Planner på Engelska) är ett verktyg i Google Ads som hjälper dig att hitta och undersöka relevanta sökord att annonsera på Google med. Där får du idéer över hur du kan nå personer som visar intresse i dina produkter eller tjänster. Du får information bland annat om sökord, sökintentioner, förslag på relevanta sökord, sökvolymer, trender, konkurrens och prislista på sökord.

Keyword planner Google ads

När du fått en bild över vilka sökord som är relevanta för din affär är nästa steg att kategorisera dina sökord och spara ner din sökordsanalys. Därefter kan du ladda upp dina sökord i olika målgrupper för användning till bannerannonsering, videoannonsering, eller använda dina sökord till sökordsannonsering. Om du segmenterar dina sökord kan du exempelvis skapa olika kampanjer som handlar om specifika tjänster eller produkter. Till exempel om du säljer skor kan en kampanjstruktur i Google Ads se ut på följande sätt:

 • Kampanj 1: Träningsskor – innehåller sökord och annonser specifikt om träningsskor.
 • Kampanj 2: Kostymskor – innehåller sökord och annonser specifikt om kostymskor.
 • Kampanj 3: Vandringsskor – innehåller sökord och annonser specifikt om vandringskor.
 • Kampanj 4: Sommarskor – innehåller sökord och annonser specifikt om sommarskor.

Pro tip

Du kan också skapa en kampanjstruktur beroende på sökordens lönsamhet, sökintentioner eller klickpriser m.m. Det beror på vad och hur du vill utvärdera din annonsering, prioritera dina viktigaste sökord eller budgetera dina kampanjer.

5. Annonsera på Google med hög Quality Score!

Från första början år 2000 när Google Ads (dåvarande Adwords) lanserades kunde du inte annonsera på Google på lika villkor. Då var det alltid den annonsör som betalade mest som fick synas mest i sökresultatet. Idag fungerar det inte så, tack och lov!

Numera lägger Google stor vikt på användarvänlighet och att den som söker efter information ska bemötas av relevant innehåll som möter deras förväntningar och ger användaren vad de vill ha. Det är viktigt att annonsörer förhåller sig till detta och följer Googles riktlinjer. Google själva har ett verktyg som ger annonsörerna riktlinjer att jobba mot – Google Ads Quality Score. Detta är ett “poängsystem” där dina annonsers placering i sökresultatet och kostnad påverkas utifrån vilken quality score dina annonser har. Din quality score bestäms utifrån:

 • Landningssidans relevans
 • Förväntad klickfrekvens på dina annonser
 • Annonsens relevans mot det sökord du vill synas på

Uppfyller du alla kriterier får du ökad exponering från dina annonser och du får annonsera billigare än om du inte uppfyller någon eller några av dessa kriterier. Om du har en låg Quality Score kommer Google “straffa” dig med dyrare annonseringskostnad och minskad annonsexponering. Vill du läsa mer om Quality Score och hur du kan påverka din Quality Score rekommenderas detta blogginlägg – Quality Score – sänk din kostnad i Google Ads!

6. Utvärdera resultat i Google Analytics

Det som gör digital marknadsföring unikt och värdefullt (till skillnad från traditionell marknadsföring i radio och TV) är att vi i princip kan mäta och följa upp på allt vi gör! Google Analytics ger dig viktiga insikter och data du behöver för att kunna fatta datadrivna beslut i ditt optimeringsarbete.

Det är smidigt att komma igång med Google Analytics. Eftersom Google Analytics är ett Google-verktyg, kommunicerar Google Ads och Google Analytics enkelt med varandra och gör dataöverföring och dataimporter mycket smidiga. Att annonsera på Google med hjälp av insikter från Google Analytics (eller andra liknande mätverktyg) är också en grundförutsättning för att du ska göra ett bra jobb i Google Ads. Om du “optimerar” och förbättrar dina annonser och kampanjer baserad på felaktig eller avsaknad data är det omöjligt att göra din annonsering framgångsrik. Se därför till att implementera ett analysverktyg som Google Analytics för att kunna fatta datadrivna beslut.

Avslutningsvis

Som du kanske märkt när du läst denna artikel är Google Ads en stor ocean att navigera sig igenom. Speciellt om du inte har använt Google Ads tidigare. Men för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt att annonsera på Google och göra Google Ads till en potentiell guldgruva har jag sammanfattat detta blogginlägg i punktform:

 • Identifiera dina mål och relevanta KPI:er.
 • Välj ut rätt annonstyper som hjälper dig uppnå dina mål.
 • Gör en målgruppsanalys eller sökordsanalys och välj den målgrupp eller sökord som speglar dina mål och affär.
 • Skapa högkvalitativa och informativa annonser som är anpassade efter din sökordsanalys.
 • Implementera Google Analytics och utvärdera insamlad data från dina annonser.
 • Optimera din annonsering utifrån dina KPI:er och data.

Vill du lära dig mer om Google Ads och digital marknadsföring?

Vi har flera webinars planerade framöver inom sökmotorannonsering och andra spännande ämnen inom digital marknadsföring. Se till att anmäla dig för att inte missa tillfällen som ger dig ny kunskap gratis! Hos oss kan du även se tidigare webinars.

Christian Sturk

PERFORMANCE SPECIALIST

Christian är utbildad inom digital marknadsföring vid Stockholms Internationella Handelsskola och har sin främsta expertis inom köpt annonsering – performance marketing.