MA

Marketing Automation

Automatisera din marknadsföring

Kommunicera med kunderna på ett mer personligt sätt och effektivisera dina marknadsföringsaktiviteter med marketing automation. 

Med hjälp av MA (marketing automation) kan du kommunicera med kunder eller leads på rätt plats och vid rätt tidpunkt, hela tiden. Effektivisera arbetet genom att automatisera email-utskick, inlägg på sociala medier eller interna sälj- och marknadsprocesser. Våra MA-experter hjälper med allt från val av och uppsättning av MA-system till att skapa olika kund-segment och personaliserade utskick.

Få offert

Varför arbeta med oss?

 • Ingen bindningstid
 • Certifierade specialister
 • Datadrivet arbetssätt
 • Vi är proaktiva
 • Nöjda kunder

Vår process?

 • Nulägesanalys
 • Systemrekommendation
 • Skapa automatiserade aktiviteter 
 • Skapa och/eller optimera kundflöden 
 • Löpande optimering 
 • Analys & Rapportering

Vårt löfte

 • Personlig service
 • Transparens
 • Utbildar dig som kravställare
 • Fokus på resultat
Flexibilitet

Varken bindningstid eller inlåsningseffekt.

Om ni inte redan har en Marketing Automation mjukvara så hjälper vi er att sätta upp systemet i ert namn och med era uppgifter. Vi delar därefter access till vår egen förvaltning. Det innebär att du när som helst kan byta leverantör men behålla systemet och all data.

Därtill har Maia ingen bindningstid, vi har endast en uppsägningstid på 30 dagar. Behöver du inte längre vår hjälp med Marketing Automation ska det gå snabbt och smidigt att gå skilda vägar. I en digital värld behöver du som beställare kunna skifta fokus snabbt, det vill vi främja.

Expertis

Vi utbildar framtidens
digitala experter.

Maia utbildar på några av Sveriges främsta skolor för digital marknadsföring. Vi älskar att dela kunskap och att föreläsa kräver att vi ligger i absoluta framkant samtidigt som vi behöver vara extremt pedagogiska. Något som översätts direkt tillbaka in i våra kunduppdrag.

Medieinstitutet
Berghs School of Communication logo
Automation

Allting värt att repetera, är värt att automatisera.

När vi arbetar med Marketing Automation för våra kunder så har våra specialister ett visst antal timmar dedikerat till varje kund. Då är det viktigt att vi är effektiva.

Därför automatiserar vi delar av arbetet för att fler timmar ska gå till faktiskt optimering och analys. Det som driver tillväxt.

FAQ

Vanliga frågor

Vad är Marketing Automation?

Marketing Automation handlar i korta drag om att automatisera och simplifiera arbetsuppgifter. Med hjälp av en marketing automation mjukvara kan du automatisera allt från marknads- och säljinsatser till interna rutiner. Det kan till exempel vara automatiserade email-utskick i form av nyhetsbrev eller sociala medie inlägg. Till att skapa uppföljningsmail eller automatiskt skicka leads mellan sälj- och marknadsavdelningen beroende på vart i köpresan din kund är.

Vad är fördelarna med Marketing Automation?

Det finns en rad fördelar med Marketing Automation. Men en av de viktigaste fördelarna är att det faktiskt hjälper dig att kommunicera med leads och kunder på ett sätt som passar dem. Genom att samla in rätt data och använda den på rätt sätt så kan du nå kunderna i rätt kanal och vid rätt tidpunkt varje gång. Det blir enklare för dig att följa kunden i dess köpresa och anpassa innehållet i marknadsaktiviteterna. Om du gör det rätt kan du öka din försäljning samtidigt som du sänker kostnaden per lead.

Vad kostar Marketing Automation?

Kostnaden för marketing automation varierar friskt. Priset påverkas främst av valet av mjukvara som du behöver. Beroende på hur omfattande ditt bolag kräver att mjukvaran är, desto mer kommer mjukvaran att kosta. Om du till exempel behöver göra 100 000 email utskick per månad så kommer kostnaden för systemet vara dyrare än om du enbart skickar 100 emails i månanden.

Hur tar Maia betalt?

Vi på Maia baserar alla våra uppdrag på ett timarvode. Vi estimerar med andra ord uppdragets omfattning i timmar och fakturerar sedan för tiden som har gått åt.

Arbetar ni internationellt?

Ja, vi hjälper gärna till i globala projekt. Vi utför operativt arbete på svenska och engelska – och får stöd av vassa underleverantörer för andra språk.

Hur rapporterar ni resultat?

Vi rapporterar resultat i samband med ett månadsmöte eller månadsmail – vad kunden föredrar. Här delar vi insikter från de satsningar / utskick som gjorts utifrån de KPIer vi gemensamt bestämt ska följas upp, samt actions framåt.

Vill du arbeta med oss?

Få ett prisförslag