Skip to main content

Datavisualisering är en av de mest förbisedda men en av de viktigaste delarna i marknadsföring. För vad är data och statistik om ingen förstår den eller om du inte kan visa upp den för andra? Förhoppningsvis kommer detta hjälpa dig skapa bättre rapporter och göra mer tydliga datavisualiseringar.

Vad är datavisualisering?

Först och främst måste vi reda ut vad datavisualisering är och varför man använder sig av det.

Kort och gott är datavisualisering en grafisk presentation av data och information. Detta görs med hjälp av diagram, grafer, tabeller och kartor. Det finns en hel del olika program som du kan arbeta med för att skapa upp snygga visualiseringar eller “dashboards” som det också kallas. Det absolut vanligaste programmet är Googles egna Data Studio men det finns en hel del andra alternativ där ute som exempelvis Microsoft Power Bi. Fördelen med Google Data Studio är att det är helt kostnadsfritt och därmed ett bra program för att lära sig hur man skapar upp en bra och insiktsfull rapport. Så här kan en datavisualisering se ut:

datavisualisering desktop

Nu går vi in på de 10 vanligaste misstagen du vill undvika när du arbetar med datavisualisering!

1. Vet inte vilken data som är intressant att visa upp

Det första steget i skapandet av datavisualisering är att veta vilken data du vill visa och vad du vill säga med din data. För att veta vilken data som är intressant att visa upp måste du sätta dig själv i åskådarens skor, vad är intressant för den som ska läsa rapporten att veta? Ett tips är att utgå från företagets KPI:er (“Key performance indicators” eller nyckeltal) för att veta vilken data som kan vara intressant att visualisera.

2. Ingen röd tråd i visualiseringen

Att visa upp lite siffror från webbplatsen sen direkt bredvid visa upp helt andra siffror från Facebook för att sedan visa hur de betalda annonserna presterat kan skapa upp förvirring hos den som ska försöka läsa och förstå visualiseringen. Försök istället ha tydliga indelningar, exempelvis en sida per kanal eller att ha ett tydligt fokusområde.

3. Fel användning av färger

Detta kanske låter som en liten sak men färger kan göra eller förstöra en hel presentation beroende på hur de används. Det gäller att vara konsekvent och använda rätt färg vid rätt tillfälle. Exempelvis rött för någonting som är dåligt eller några siffror som går ner. Grönt för något positivt eller siffror som går upp. Enkla saker som gör stor skillnad för det visuella.

färger datavisualisering

4. Inte veta hur du använder olika diagram och grafer

Vad ska du använda? En graf, tabell, stapeldiagram, cirkeldiagram eller något annat? Det finns mycket att välja på och det finns inte ett svar på vad som är rätt eller fel vid ett specifikt tillfälle. Det handlar lite om att testa sig fram till vad som blir tydligast och att hela tiden ha i baktanke att någon som inte är insatt ska kunna förstå det.

Här kommer några exempel på hur du kan använda dig av olika grafer och diagram:

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram är bra att använda när det är färre parametrar att ta hänsyn till, exempelvis hur stor andel av användarna på en webbplats som använder sig av mobil, dator eller surfplatta. På så vis är det enkelt att se hur stor andel av varje enhet som används. Men undvik att ha mer än 5 parametrar.

Linjediagram

Linjediagram är ett bra sätt för att tydligt och enkelt se hur en utveckling har sett ut över en viss tidsperiod. Exempelvis hur mycket besökare webbplatsen haft under senaste året. Med hjälp av linjediagrammet kan du således snabbt skapa dig en uppfattning kring hur utvecklingen har sett ut.

Stapeldiagram

Stapeldiagram är populär av anledningen att du snabbt ser vilken stapel som är störst och direkt kan skapa dig en uppfattning om situationen. Stapeldiagram är kanske den mest populära typen av diagram så den kan användas till mycket, speciellt när det är många parametrar att ta hänsyn till och du snabbt vill skapa dig en uppfattning kring hur stor varje parameter är.

Tabell

Tabell kanske låter tråkigt men kan användas till mycket, speciellt när det är en lång lista av saker du vill mäta och behandla. Tabeller är bra för att se flera olika varianter av samma data. Exempelvis kan en tabell både visa hur stor procent av dina besökare som är över 20 år samtidigt som den visar antalet besök och hur många som köpt din produkt. Allt på samma ställe.

5. Lägga in för mycket siffror

Det är lätt att hamna i ett läge där du vill visa allt och vill få med så mycket som möjligt. Men det bästa tipset är att “keep it simple”. Det är bättre att visa färre saker för det får mer genomslag än om du skapar en rapport med massa olika grafer, diagram och siffror, det kommer bara göra den som läser rapporten förvirrad.

6. För många KPI:er

Lite på samma spår som förra punkten. Det är bättre att ha få tydliga KPI:er än flera otydliga. KPI:er ska vara tydliga nyckeltal som gör att du snabbt kan se hur ditt företag presterar. En riktlinje att följa kan vara att ha absolut max 7 KPI:er, detta då det finns forskning om hur hjärnan klarar att ta hänsyn till max 7 faktorer när ett beslut ska tas. Försök därmed hålla det till under 7 nyckeltal.

7. Fel i datan

Ett vanligt misstag är att datan inte visar samma siffror som det gör i ditt analysprogram. Därför är en tumregel att alltid dubbelkolla dina siffror med de siffrorna du fått fram i ditt valda analysprogram.

Webinar: Så bygger du insiktsfulla dashboards

Det är lätt att skapa en dashboard med massor av data. Det är svårare att skapa en dashboard med rätt data som gör dashboarden till ett värdefullt verktyg med tydliga actions. Så undvik analys paralys och kolla in vårt webinar om hur du bygger insiktsfulla dashboards!

8. Lätt att bli hemmablind

När du suttit och jobbat med en rapport i X antal timmar är du verkligen insatt i datan och förstår vad alla siffror betyder. Men detta betyder inte att alla förstår det. Det som är tydligt och solklart för dig kan vara ett helt annat språk för någon som inte är insatt. Mitt bästa tips är således att alltid få in ett par nya ögon att ta en titt på rapporten för att säkerställa att det är förståeligt och lätt att tyda.

9. För många kockar

På samma sätt som du ska ta hjälp för att se att allt är lätt att förstå så kan det slå över på fel håll om det är för många personer inblandade. Desto fler personer som är inblandade, desto svårare blir det att hålla samma linje i grafisk design, stil och konsekvens i graferna.

10. Otydlig design

Precis som med färgsättningen kan en tydlig och passande design vara avgörande för hur bra en datavisualisering blir. En snygg design gör det roligare att kolla på rapporten och kan göra att den blir mer lättförståelig. Det kan tyckas som en liten grej men en snygg rapport kan vara skillnaden på om en kund blir nöjd eller missnöjd, även om det kan vara samma data och ha samma användningsområden.

Lenny Silwer Wright

DIGITAL ANALYTICS

Lenny är utbildad onlinemarknadsförare på Medieinstitutet i Stockholm och är specialiserad digital analytiker. Han har även en kandidatexamen i Sport Managament.