Skip to main content

Har du någonsin funderat över hur väl Google Analytics 4 överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)? I detta inlägg kommer vi utforska möjligheterna att använda Google Analytics 4 i enlighet med GDPR och guidar dig genom de utmaningar som kan uppstå.

Vad vi kommer gå igenom

Google Analytics 4 är efterträdaren till Universal Analytics och har marknadsförts som ett dataskyddsvänligt sätt att spåra användardata på din webbplats. Med tanke på IMY:s tidigare beslut om att bötfälla bolag som använt sig av Google Analytics är det högaktuellt just nu att se över sitt analyssystem och hur väl det fungerar tillsammans med GDPR.

I detta inlägg kommer vi att djupdyka i ämnet och ge dig en översikt över vad du behöver veta. Du kommer att få svar på följande frågor:

 • Är GA4 GDPR-kompatibelt?
 • Hur använder du GA4 i enlighet med GDPR?
 • Hur använder du en GDPR-kompatibel webbanalysplattform?
 • Hur uppfyller du GDPR-kraven för GA4?

Är ni redo?

Övergången till Google Consent Mode v2 sker i mars 2024.
Har ni ännu inte kommit igång med Google Consent Mode? Kontakta oss så hjälper vi er!

Men vad är GDPR då?

GDPR är en EU-lag som reglerar hur företag och organisationer får använda personuppgifter på ett integritetsvänligt sätt. Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person. Namn, adress och telefonnummer är skolboksexempel på personuppgifter. Intressen, information om tidigare köp, hälsa och beteende online betraktas också som personuppgifter eftersom det kan identifiera en person.

GA4 och GDPR

Viktigt att påpeka innan vi går in djupare, Google Analytics i sig är neutral. Det följer inte automatiskt GDPR-reglerna eller bryter mot dem. Det är upp till dig att använda det i enlighet med dataskyddslagarna eller inte.

Google Analytics erbjuder ett webbanalysverktyg för att spåra interaktioner från besökare på din webbplats och ge värdefulla insikter om användningsmönster. Dock behandlar GA4 personligt identifierbar information (PII), vilket innebär att GDPR har en påverkan på verktyget.

Google Analytics i sig är neutral. Det är upp till dig att använda det i enlighet med dataskyddslagarna eller inte.

Det är viktigt att notera att även om GA4 har några integritetsfunktioner som gör det mer integritetsvänligt än sina föregångare, måste du fortfarande få användarsamtycke för att använda det fritt.

Innan vi går in på vad du kan göra för att använda GA4-cookies i enlighet med GDPR är det viktigt att förstå Googles datatransfer från Europa till USA.

Hur behandlar GA4 personuppgifter?

GA4 behandlar personuppgifter för ditt företags räkning. Google överför denna data från Europa till USA för behandling. Även om de har en registrerad enhet i Irland omfattas de fortfarande av amerikansk lagstiftning. Dessa lagar tvingar Google att lämna ut data som de kontrollerar eller behandlar till amerikanska myndigheter, inklusive dina GA-data.

Låt mig måla upp ett scenario.

Tänk att du driver en e-handelsbutik som säljer skjortor. En användare besöker din webbplats och amerikanska myndigheter spårar personen på grund av misstänkta brottsliga aktiviteter. De begär data från Google, och Google måste lämna ut det. Din webbplatsbesökare har ingen enkel tillgång till amerikanska domstolar för att få upprättelse, och därför ansåg EU tidigare att USA var ett osäkert land för datatransfer.

Under de senaste månaderna har den österrikiska dataskyddsmyndigheten, den franska CNIL och några andra bötfällt företag för överföring av personuppgifter till USA via Google Analytics. Enligt besluten var dessa överföringar olagliga.

Efter det senaste beslutet om dataskydd från Europeiska kommissionen har USA blivit godkänt som ett säkert land för att överföra och behandla personuppgifter från EU. Det är nu lagligt att göra så.

Det är viktigt att påpeka att Google Analytics i sig inte var olagligt, men dess datatransfer var det och det nya adekvatessbeslutet från Europeiska kommissionen ändrade allt och gjorde Google Analytics helt användbart över en natt. Det är dock viktigt att komma ihåg att användning av GA-tjänster innebär att du samlar in och behandlar personuppgifter.

Här är några viktiga punkter att understryka:

 • Google Analytics 4 kan dölja IP-adresser, vilket minskar mängden personuppgifter som behandlas.
 • Google använder dock mer än bara IP-adresser för att spåra webbplatsbesök. De använder även andra typer av personuppgifter som online-identifierare och enhetsidentifierare för att skapa ett användar-ID. Detta innebär att även om du döljer IP-adresser hanterar Google Analytics 4 fortfarande personuppgifter. Så om du är i Europa måste du visa en cookie-consentbanner för att få användarsamtycke för analys.
 • Slutligen är det ditt ansvar att se till att hur du använder Google Analytics följer GDPR-reglerna.

Så här gör du Google Analytics GDPR-kompatibelt

För att säkerställa att du använder Google Analytics 4 i enlighet med GDPR måste du se till att GDPR efterlevs i alla steg av datahanteringen, inklusive:

 • Datainsamling
 • Datatransfer
 • Datadelning
 • Datalagring

Låt oss ta det steg för steg.

Datainsamling

Google Analytics 4-cookies kräver uttryckligt samtycke innan de används. Du måste fråga dina användare om de godkänner användningen av cookies. Dessutom måste samtycket vara:

 • Informerat. Det innebär att du måste informera användarna om cookies och tredje parter som du delar data med i din integritetspolicy.
 • Specifikt för ändamålet med webbanalys. Ett generellt samtycke för användning av cookies innebär inte att du har samtycke för användning av analytiska cookies. När du har det senare kan du använda alla analytiska cookies som ingår i din integritetspolicy eller cookiepolicy. Du behöver alltså specifiera vad varje cookie har för syfte och ge besökaren möjligheten att acceptera vissa cookies men inte alla.
 • Entydigt. Besökaren måste vidta en aktiv åtgärd för att ge sitt samtycke. Att anta att användare accepterar cookies när de besöker webbplatsen är olagligt.
 • Fritt lämnat. Du får inte välja vissa cookies i förväg som besökaren accepterar. Användaren ska vara fri att välja om de vill ge sitt samtycke till cookies.

Dessutom är det nödvändigt att få samtycke för datatransfer till USA när det gäller GA4-cookies.

Datatransfer

När du har fått samtycke behöver Google överföra personuppgifterna till sina servrar i USA för att utföra behandlingen. Det är här det nya adekvatessbeslutet kommer till nytta. Dessa överföringar brukade vara olagliga, men nu är de lagliga.

Nu när dessa överföringar inte längre utgör ett problem kan vi gå vidare till nästa steg.

Datadelning

Google tillåter dig enkelt att dela GA-data med andra produkter, som Google Ads, där du kan använda data för annonsering och remarketing. Om du vill använda data för marknadsföringsändamål behöver du bara få uttryckligt användarsamtycke för behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Därefter kan du fortsätta att spåra användarbeteende på din webbplats och servera relevanta annonser baserat på den informationen.

Google har infört Google Consent Mode V2 som är en nödvändighet om ett företag ska fortsätta arbeta med remarketing framförallt i Google Ads. Läs mer om Consent mode V2 här.

Datalagring

Datalagring är en av de grundläggande principerna i GDPR. Den kräver att du lagrar data endast så länge som det behövs för dina ändamål och sedan raderar det. Webbplatsägare är fria att välja datalagringsperioder beroende på deras syften. Vissa dataskyddsmyndigheter rekommenderar att du på nytt bekräftar GA-samtycke var 6 månad, men du är inte bunden av den rekommendationen. GDPR tillåter dig att bestämma datalagringsperioderna individuellt.

Så vad behöver du göra som marknadsförare i Sverige?

Se över er hantering av datalagring och hur väl ni informerar era besökare om de spårningsverktyg och cookies ni använder er av. Var tydlig och rak i kommunikationen så att besökarna enkelt kan förstå. Ge dem en enkel väg att tacka nej till cookies och även en enkel väg att ta tillbaka sitt samtycke om de ändrar sig. Med dessa saker kommer ni en lång bit på vägen att bli helt GDPR-kompatibla.

Sammanfattning

Sammantaget är det möjligt att använda Google Analytics 4 (GA4) i enlighet med GDPR, men det kräver ett noggrant samtyckesförfarande och efterlevnad av dataskyddsförordningens principer för datainsamling, datatransfer, datadelning och datalagring. Med rätt hantering och en GDPR-kompatibel cookie-consent banner kan du dra nytta av GA4:s kraftfulla analysverktyg och samtidigt säkerställa fullständig överensstämmelse med GDPR. Att hålla sig uppdaterad om lagstiftning och användningsvillkor är avgörande när du använder GA4 för att undvika potentiella böter och konflikter med GDPR-regler.

Behöver du hjälp med hur ditt företag ska hantera GA4 i förhållande till GDPR så kontakta gärna oss så tar vi diskussionen vidare!

Lenny Silwer Wright

DIGITAL ANALYTICS

Lenny är utbildad onlinemarknadsförare på Medieinstitutet i Stockholm och är specialiserad digital analytiker. Han har även en kandidatexamen i Sport Management.