Skip to main content

Bounce rate är ett mätvärde som varje webbplatsägare och digital marknadsförare bör ha koll på. Men vad innebär egentligen bounce rate? Och hur vet du om din webbplats har en bra eller dålig bounce rate? I detta blogginlägg dyker vi ner i begreppet bounce rate, förklarar hur du räknar ut det, och ger dig riktlinjer för vad som anses vara en bra bounce rate. Läs vidare för att förstå vikten av bounce rate och hur du kan använda den för att förbättra användarupplevelsen.

Webinar: Arbeta datadrivet

Bli en mästare på datadriven marknadsföring tillsammans med Kim Westervind, senior analytiker och expertkonsult för några av Sveriges främsta bolag!

Vad är Bounce Rate?

Innan vi går in djupare i ämnet tänkte jag först reda ut vad bounce rate är för något! Bounce rate, eller avvisningsfrekvens på svenska, är ett mätvärde som används för att analysera hur många besökare som lämnar en webbplats utan att interagera med sidan de landade på. Det kan vara allt från att klicka vidare till en annan sida, fylla i ett formulär eller göra en konvertering som att göra ett köp eller registrera sig för ett nyhetsbrev.

När en besökare kommer in på din webbplats och bara ser den ena sidan, utan att klicka sig vidare till någon annan del av webbplatsen, räknas det som en “bounce”. En hög bounce rate kan indikera att besökarna inte hittar det de söker, att sidans innehåll inte är relevant eller att användarupplevelsen är undermålig.

I Google Analytics 4 räknas ett besök som en bounce om det inte är ett engagerat besök. För att ett besök ska vara engagerat måste det uppfylla något av tre följande krav.

Besöket ska ha:

  • Varat i minst 10 sekunder
  • Besökt mer än en sida
  • Genomfört en konvertering

Om någon av dessa tre uppfylls räknas besöket som engagerat och därmed inte som en bounce.

Hur räknar man ut bounce rate?

Att räkna ut bounce rate är relativt enkelt, och det kan göras med hjälp av en enkel matematisk formel. Bounce rate mäts som en procentandel och ger en överblick över hur många besökare som lämnar en webbplats utan att interagera med den.

För att räkna ut bounce rate tar du antalet oengagerade besök delat på antalet totala besök.

Formel räkna ut bounce rate.

För att illustrera med ett exempel:

Anta att under en veckas tid har din webbplats haft 1 000 besök. Av dessa 1 000 besök har 600 besökare lämnat webbplatsen efter att inte ha engagerat sig med webbplatsen.

Då blir beräkningen:

Exempel formel bounce rate.

Så, i det här exemplet skulle bounce rate för din webbplats vara 60%.

I många analyssystem, som exempelvis Google Analytics 4, finns bounce rate som ett inbyggt mätvärde och därav behöver du inte göra uträkningen själv.

Varför är bounce rate viktigt?

Bounce rate är en viktig indikator som ger dig insikter i både användarupplevelsen och din webbplats SEO-prestanda. Genom att övervaka och analysera din bounce rate kan du identifiera problemområden och ta steg för att förbättra din webbplatsdesign, innehåll och användarupplevelse. Detta kan i sin tur öka engagemanget, interaktionen och lojaliteten bland dina besökare samt förbättra din webbplats ranking i sökresultaten.

Betydelsen av Bounce Rate för användarupplevelsen (UX)

Bounce rate är direkt kopplat till användarupplevelsen på din webbplats. En hög bounce rate kan indikera att besökarna inte hittar det de söker eller att de inte upplever webbplatsen som användarvänlig. Det kan vara allt från långsamma laddningstider, otydlig navigering till irrelevant innehåll.

En dålig användarupplevelse kan leda till att besökarna snabbt lämnar sidan, vilket kan påverka din webbplats negativt på lång sikt. Om besökarna inte trivs på din webbplats är chansen stor att de inte återvänder, vilket kan minska chansen för konverteringar, försäljning och lojalitet.

Hur Bounce Rate påverkar Sökmotoroptimering (SEO)

Bounce rate är också en viktig faktor för SEO, det vill säga hur din webbplats rankas i sökresultaten på sökmotorer som Google. Även om Google inte offentligt har bekräftat att bounce rate är en direkt rankingfaktor, finns det indikationer på att användarbeteende, inklusive bounce rate, kan påverka en webbplats SEO-prestanda.

Om besökare väljer att snabbt lämna din webbplats utan att engagera sig med innehållet kan det signalera till sökmotorer att webbplatsen inte är relevant eller tillfredsställande för användarna. Detta kan i sin tur leda till att din webbplats rankas lägre i sökresultaten över tid.

Bounce rate ska dock inte blandas ihop med POGO-sticking trots att de är väldigt snarlika i sin beskrivning. POGO-sticking är när en användare snabbt klickar sig tillbaka till sökresultaten för att besöka flera olika webbplatser och hitta svaret den söker. Det indikerar att användaren inte hittade det de letade efter på den första webbplatsen och fortsätter därför sin sökning. Detta kan påverka en webbplats bounce rate och antyder att innehållet eller användarupplevelsen på webbplatsen kanske inte var tillräckligt relevant.

Skillnaden mellan dem är alltså i vad de mäter och deras kontext:

POGO-sticking mäter användarens interaktion med sökresultat och indikerar sökresultatets relevans.

Bounce rate mäter användarens interaktion med en specifik webbplats och indikerar webbplatsens innehåll, design och användarupplevelse.

Båda mätvärdena kan dock användas tillsammans för att få en mer komplett bild av användarbeteendet och identifiera områden för förbättring på en webbplats.

Det är dock viktigt att komma ihåg att andra faktorer också spelar en stor roll i SEO, som kvaliteten på innehållet, länkstruktur, mobilanpassning och laddningstid. Därför bör du inte enbart fokusera på bounce rate men använda det som ett av flera verktyg för att förbättra din webbplats användarupplevelse och SEO-strategi.

Vad räknas som en bra bounce rate?

Att definiera vad som anses vara en “bra” bounce rate kan vara knepigt eftersom det varierar mellan olika typer av webbplatser och branscher. Generellt sett kan en låg bounce rate ses som ett tecken på att besökarna hittar det de söker och interagerar med webbplatsen. Här är några generella riktlinjer:

E-handel:

Om sidan är en del av en e-handelsplattform, kan målet vara att guida besökaren till att lägga till produkter i kundkorgen och slutligen genomföra ett köp. För en sådan sida kan en lägre bounce rate, kanske mellan 20-40%, anses som bra.

Bloggar och nyhetssidor:

Om sidan är en informationskälla eller en blogg, kan besökarna komma för att lösa ett specifikt problem eller lära sig om ett ämne. I sådana fall kan en högre bounce rate, kanske mellan 40-60%, vara mer acceptabel.

Företagshemsidor:

30-50% kan vara en rimlig bounce rate. Besökare kan söka efter information om företaget, tjänster eller kontaktuppgifter.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa siffror kan variera beroende på många faktorer, inklusive bransch, typ av innehåll, målgrupp och webbplatsens övergripande mål. Det bästa sättet att bedöma en bra bounce rate är att jämföra med tidigare perioder, konkurrenter inom samma bransch och att kontinuerligt övervaka och justera baserat på dina egna data och erfarenheter.

Faktorer som påverkar bounce rate

Det finns flera faktorer som kan påverka bounce rate, och dessa kan variera mellan olika webbplatser och sidor:

Webbplatsdesign och användarupplevelse: En bristfällig design eller en dålig användarupplevelse kan leda till en hög bounce rate.

Innehållets kvalitet: Om innehållet inte är relevant, engagerande eller av tillräckligt hög kvalitet kan besökarna snabbt lämna sidan.

Sidans laddningstid: Långsam laddningstid kan göra att besökare ger upp och lämnar sidan innan den har laddats klart.

Mobilanpassning: En webbplats som inte är mobilanpassad kan leda till en hög bounce rate från mobilanvändare.

Tips för att förbättra din bounce rate

För att förbättra din bounce rate kan du implementera följande strategier och taktiker:

Förbättra webbplatsens design och användarupplevelse: Se till att din webbplats har en ren, attraktiv och lättanvänd design. Användarvänlig navigering och tydlig struktur minskar risken för avhopp.

Optimering av innehåll och relevanta interna länkar: Erbjud kvalitativt innehåll som är relevant för dina besökare. Använd interna länkar för att guida besökarna till andra relevanta sidor på din webbplats.

Snabb laddningstid för sidor och responsiv webbdesign: Optimering av webbplatsens prestanda och responsiv design kan förbättra användarupplevelsen, särskilt för mobila användare.

Genom att fokusera på dessa områden kan du arbeta aktivt med att minska din bounce rate och förbättra användarupplevelsen på din webbplats.

Är en hög bounce rate alltid dåligt?

Det är lätt att tro att en hög bounce rate alltid är dåligt, men det är inte alltid fallet. Ibland är en hög bounce rate faktiskt förväntad eller till och med önskvärd, beroende på vilken typ av webbsida det gäller.

Tänk dig till exempel en bloggpost där en besökare hittar precis det de söker direkt på den första sidan de landar på. Om de får svar på sin fråga eller finner det innehåll de var ute efter utan att behöva klicka vidare, kan de lämna webbplatsen direkt. Detta räknas som en “bounce”, men det betyder inte nödvändigtvis att besöket var misslyckat. Målet med bloggposten var att ge snabb och relevant information, och det har den lyckats med.

Det viktiga att komma ihåg är att bounce rate bör ses i sitt sammanhang. Det är inte alltid ett tecken på att något är fel med din webbplats; det kan lika gärna vara ett tecken på att du levererar exakt det dina besökare söker, vilket är en framgång i sig.

Sammanfattningsvis

Bounce rate är ett användbart mätvärde för att utvärdera effektiviteten av din webbplatsdesign, innehåll och användarupplevelse. Genom att övervaka och analysera din bounce rate kan du identifiera områden för förbättring och ta steg för att öka besökarnas engagemang och interaktion på din webbplats.

Lenny Silwer Wright

DIGITAL ANALYTICS

Lenny är utbildad onlinemarknadsförare på Medieinstitutet i Stockholm och är specialiserad digital analytiker. Han har även en kandidatexamen i Sport Management.