Skip to main content

Vi vet alla att konverteringar är livsviktiga för din webbplats, eftersom det handlar om att omvandla besökare till engagerade kunder eller leads. I detta blogginlägg kommer du att få en grundlig förståelse för vad det är, hur du mäter dem och viktiga tips för att förbättra din konverteringsgrad. Vi kommer att dyka djupt in i olika typer av konverteringar, hur man mäter dem och vad som anses vara en bra konverteringsgrad inom olika branscher. Dessutom delar vi med oss av praktiska tips för att optimera din webbplats och öka dina chanser till konverteringar.

Så vad är egentligen en konvertering?

En konvertering inträffar när en besökare på din webbplats utför en önskad handling eller mål, vilket kan variera beroende på företagets mål och strategi. Det kan vara allt från att genomföra ett köp till att anmäla sig till ett nyhetsbrev eller ladda ner en e-bok.

Exempel på olika typer av konverteringar:

 

  • E-handelsköp: När en besökare genomför ett köp på din webbplats. Detta kan vara allt från att köpa en produkt till att boka en tjänst.
  • Nedladdning av en e-bok: När en besökare laddar ner en digital produkt, som en e-bok, guide eller whitepaper, i utbyte mot sina kontaktuppgifter.
  • Anmälan till ett nyhetsbrev: När en besökare registrerar sig för att få regelbundna uppdateringar eller nyhetsbrev från ditt företag.
  • Fyll i ett kontaktformulär: När en besökare fyller i ett formulär med sina kontaktuppgifter för att få mer information eller bli kontaktad av ditt företag.

Konverteringar är steget där en potentiell kund går från att bara vara en besökare på din webbplats till att bli en kund eller lead. Genom att genomföra en önskad handling visar besökaren intresse för ditt företag och dess erbjudanden. Detta kan leda till fortsatt engagemang, som att bli en återkommande kund, dela med sig av positiva recensioner eller rekommendera ditt företag till andra. Därför är det viktigt att ha en väl utformad strategi för att öka och optimera konverteringar för att maximera resultaten för din verksamhet.

Hur mäter man?

Du har tagit fram dina konverteringspunkter som du vill följa upp på såklart, men hur ska du då göra det?

Att mäta konverteringar är som sagt avgörande för att förstå hur effektiv din digitala marknadsföring och webbplats är i att omvandla besökare till kunder eller leads. Men hur mäter man på webbplatsen? Det vanligaste är att mäta via ett analysverktyg som exempelvis Google Analytics, Adobe Analytics, Matomo eller Piwik Pro. I ett analysverktyg kan du själv ställa in vad som ska räknas som en konvertering på din webbplats och samla in data om den konverteringspunkten som du senare kan använda i dina analyser.

För företag som har en försäljningsprocess kan ett CRM-system hjälpa till att spåra och mäta genom hela säljcykeln, från lead till kund. Skulle du ha en konvertering som baseras på att samla in mailadresser genom exempelvis ett nyhetsbrev så kan ditt Email-system räkna hur många mailadresser som samlats in.

Men hur vet vi då om antalet konverteringar är bra eller inte?

Ett sätt att mäta detta är genom att kolla på konverteringsgraden eller CVR (Conversion Rate) som det också kallas. Konverteringsgrad är ett mått på hur stor andel av dina besökare som faktiskt konverterar eller utför en önskad handling. Detta mått uttrycks vanligtvis i procent och kan räknas ut med följande formel:

Formel för att räkna ut konverteringsgraden.

Exempel på hur man räknar ut konverteringsgrad:

Om du har haft 500 besökare på din webbplats och 50 av dem har genomfört ett köp, blir beräkningen som följer:

Exempel på uträkning för konverteringsgrad.

Detta betyder att din konverteringsgrad är 10%, vilket innebär att 10% av dina besökare har genomfört en konvertering.

Vad är en bra konverteringsgrad?

Nu vet du hur man räknar ut konverteringsgraden men det räcker bara en bit på vägen, vi måste ju också veta vad som är en bra konverteringsgrad!

En “bra” konverteringsgrad varierar beroende på bransch, typ av webbplats och mål. Generellt sett kan en konverteringsgrad på 2-5% betraktas som genomsnittlig, medan över 5% betraktas som mycket bra. Det är viktigt att notera att en “bra” konverteringsgrad inte bara handlar om att ha en hög siffra, utan att förbättra och optimera processen över tid för att uppnå de bästa resultaten för ditt företag.

För olika branscher

Konverteringsgraden kan variera kraftigt mellan olika branscher och typer av webbplatser, men här är några generella riktlinjer för vad som kan anses vara en bra konverteringsgrad inom några vanliga branscher:

E-handel:

Genomsnittlig: 2% – 5%
Bra: Över 5%

E-handelswebbplatser kan ha en genomsnittlig konverteringsgrad på mellan 2% och 5%. Eftersom konkurrensen ofta är hög och konsumenterna har många alternativ, kan det vara svårt att upprätthålla en hög konverteringsgrad. En konverteringsgrad över 5% betraktas generellt som mycket bra för e-handelswebbplatser.

B2B (Business-to-Business):

Genomsnittlig: 1% – 3%
Bra: Över 3%

Inom B2B-sektorn är säljcykeln oftast längre och beslutsfattarna kan behöva mer tid och information innan de konverterar. Detta kan leda till en lägre genomsnittlig konverteringsgrad jämfört med B2C. En konverteringsgrad över 3% kan betraktas som bra för B2B-webbplatser.

Nyhetsbrev och E-postmarknadsföring:

Genomsnittlig: 1% – 5%
Bra: Över 5%

Inom e-postmarknadsföring och nyhetsbrev är konverteringsgraden ofta lägre på grund av att det krävs ett engagemang att öppna e-posten, läsa innehållet och utföra en önskad handling. En konverteringsgrad över 5% är generellt sett bra för e-postkampanjer och nyhetsbrev.

SaaS (Software as a Service):

Genomsnittlig: 2% – 5%
Bra: Över 5%

Inom SaaS-sektorn kan konverteringsgraden variera beroende på prissättning, målgrupp och produktens komplexitet. En genomsnittlig konverteringsgrad på mellan 2% och 5% är vanlig, medan en konverteringsgrad över 5% kan anses vara mycket bra, särskilt för produkter med högre prispunkter.

Webinar: Öka konverteringsgraden med beprövade knep

Uppnå maximala konverteringar med Jimmy Björnhård, VD på Maia och digital marknadsföringsexpert!

Faktorer som påverkar

Konverteringsgraden på din webbplats påverkas av flera viktiga aspekter. En mobilanpassad design och tydliga Call-to-Action-knappar är grundläggande för en bra användarupplevelse. Kvalitativt innehåll och en klar värdeproposition bidrar också till ökad konvertering. Dessutom ökar förtroendeingivande element som användarrecensioner och testimonials besökares förtroende. En snabb laddningstid och riktad trafik är ytterligare faktorer som bidrar till högre konverteringsgrad.

Tydlig prissättning och attraktiva erbjudanden, tillsammans med en säker betalningsprocess, lockar besökare att genomföra en konvertering. Genom att ständigt förbättra dessa faktorer kan du optimera processen och öka chansen att besökare blir kunder.

Tips för att förbättra konverteringsgraden

A/B-testning är en effektiv metod för att höja konverteringsgraden. Genom att jämföra olika versioner av en webbsida eller CTA kan du identifiera vad som fungerar bäst för din målgrupp.

För en responsiv och mobilanpassad design, fokusera på tydliga och engagerande CTA samt relevant och engagerande innehåll. Konverteringsformulär bör vara enkla att fylla i, med så få fält som möjligt. Förtroendeingivande element som användarrecensioner och positiva kundrecensioner kan förstärka detta.

Optimera sidans prestanda genom att optimera bilder och använda caching för en snabb laddningstid. För att attrahera riktad och relevant trafik, optimera din webbplats SEO och använd riktade annonser. Efter A/B-testning, analysera resultaten noggrant för att fatta informerade beslut och optimera processen.

Slutsats: Konverteringar som nyckeln till framgång

Att förstå och optimera konverteringsgraden är en kontinuerlig process som kräver ständig uppmärksamhet och anpassning. Med rätt strategier och verktyg kan du inte bara mäta din framgång, utan också identifiera områden för förbättring. Genom att fokusera på användarupplevelsen, ha klara Call-to-Action-knappar, och erbjuda engagerande innehåll kan du skapa en mer tilltalande webbplats som ökar chanserna för konvertering. Kom ihåg att A/B-testning och noggrann analys är viktiga verktyg för att ständigt förbättra och optimera din strategi.

Lenny Silwer Wright

DIGITAL ANALYTICS

Lenny är utbildad onlinemarknadsförare på Medieinstitutet i Stockholm och är specialiserad digital analytiker. Han har även en kandidatexamen i Sport Management.