Skip to main content

Användandet av Performance Max ökar stadigt, särskilt bland e-handlare. Denna typ av automatiserade, AI-drivna kampanjer kommer att få en allt större roll inom SEM-annonsering framöver. Läs vidare för att få en förståelse för hur P-Max fungerar och hur det kan hjälpa dig i din marknadsföring!

Vad är Performance Max?

Performance Max, även kallat P-Max, är en kampanjtyp som erbjuds av Google Ads. Med Performance Max kan du kombinera alla annonstyper i en kampanj för att nå kunder över hela kundresan. Detta är målorienterade annonser som möjliggör för annonsörer att visa sina annonser på alla Google Ads annonsformat från en enda kampanj. Exempelvis på Google plattformar som YouTube, Display, Sök, Discovery, Gmail och Kartor.

Google plattformar Performance Max.

Vad behövs för att skapa P-Max kampanjer?

Du kan alltså skapa en kampanj för att synas överallt. Du kommer inte behöva lägga in sökord, specifikt annonsmaterial för alla format eller välja exempelvis Youtube-format. Istället skapar du så kallade tillgångsgrupper med kreativt material som P-Max kan använda för att generera annonser.

Det du behöver gör är att tillgodose med följande information:

  • Kreativa tillgångar, text, bild och video
  • En landningssida (P-Max kan komma att byta ut denna mot en mer relevant landningssida)
  • Språk och geografisk inriktning
  • Målgrupp (valfritt)
  • Kampanjmål – för P-Max kan du välja alla mål förutom varumärkesmedvetenhet eller app promotion
  • CPA mål och ROAS mål (valfritt)
  • Budgivningsstrategi – du kan välja att fokusera på konverteringsvärde eller antal konverteringar
  • Mål för budgivningen – helst bör du välja en målkostnad per konvertering (CPA) eller ett mål för ROAS som kampanjen kan driva mot. Detta mål kan justeras allt eftersom.
  • Budget
  • Produktflöde – för att visa shoppingannonser är detta ett måste och kräver i sin tur ett Merchant Center konto där du lägger in produkter eller har en produktfil som hämtar produkter från din webbsida.

Det är i tillgångsgrupper (asset groups) som material till P-Max läggs in. Det ser ut så här:

Asset groups Performance Max.

När informationen fylls i kan du granska hur det kan komma att se ut i alla olika format.

Med denna information kan Googles maskininlärning göra resten. Den skapar annonser, väljer fritt annonsformat, justerar budgeten mellan format, väljer landningssida och väljer vem annonsen ska visas för. Du kan styra detta delvis genom att välja målgruppssignaler, men det är inte detsamma som målgrupper utan ger mer ett förslag på vilka du vill synas för. Ju mer information du ger P-Max desto mer har den att jobba med. Förslagsvis bör du skapa flera tillgångsgrupper med varierande innehåll och testa vad som presterar bäst.

När du skapar din Performance Max kampanj kan du också öka automatiseringen genom att tillåta den att skapa automatiska tillgångar (exempelvis rubriktexter och bilder), genom att skanna din landningssida. Kom ihåg att detta minskar kontrollen för dig ytterligare, du kan välja att endast förlita dig på tillgångar som du själv skapar.

Automatiskt skapade asset groups Performance Max.

Fördelar med Performance Max

P-Max kampanjer kan minska din arbetsbörda enormt, når ut genom hela kundresan och låter olika annonsformat jobba gemensamt mot samma mål. Eftersom kampanjerna utnyttjar avancerad maskininlärning och automatisering för att optimera annonseringen över olika Google-nätverk, gör det dem särskilt fördelaktiga för annonsörer som strävar efter att öka sin synlighet och konverteringar på samma gång.

Genom att med en kampanj möjliggöra synlighet i hela köpresan och utnyttja alla Googles annonstyper, är P-Max ett mycket attraktivt alternativ för nybörjare inom digital annonsering. Det är alltså enkelt att komma igång och med P-Max samlas allt på ett ställe vilket underlättar och sparar tid för din analys.

Dessutom kommer alla dina annonser att arbeta ihop i en och samma kampanj vilket gör att algoritmen har möjlighet att få ut mycket information om vad som driver konverteringar. Allt ifrån Google-sökningar till Youtube-visningar kommer att generera data till en och samma kampanj. Tänk dig att en person först ser en sökannons, sen går vidare till Youtube och ser en annons där för att sen köpa en produkt på din webbsida. Med denna information kommer din Performance Max kampanj kunna kartlägga personer med liknande beteende och driva fler konverteringar.

Vidare har P-Max potentialen, att generera väldigt mycket försäljning till lågt pris. Automatiseringen möjliggör massproduktion av annonser i stor skala och därför är potentialen stor om du har bra tillgångar, flexibel budget och säljdrivande mål samt övervakar kampanjen löpande.

Nackdelar med Performance Max

Nackdelarna med P-Max är att du mister mycket kontroll samt får svårt att överblicka resultatet. Exempelvis kan du inte granska en söktermsrapport och du får endast begränsad information om placeringar. Dessutom finns stor risk att din P-Max kampanj kannibaliserar på andra kampanjer som är aktiva i ditt Google Ads-konto. Särskilt brand kampanjer då kampanjen driver mot konverteringar.

Det är också risk att P-Max kampanjer blir väldigt kostsamma om du inte har bra tillgångar i dem eller har få konverteringar som algoritmen kan jobba med. Utan tillförlitlig konverteringsdata blir P-Max kampanjer ineffektiva. Automatiserade kampanjer har potential att spendera väldigt mycket pengar snabbt om de lämnas utan övervakning, så gör inte det.

Och även en bra P-Max kampanj kan inte säkert ersätta andra mer manuella kampanjer. Google själva uppger att P-Max framförallt ska ses som ett komplement till andra annonstyper och inte helt och hållet som en ersättare.

Är P-Max något för er?

P-Max kan vara är ett alternativ för många typer av företag, men det finns företag som troligare skulle få nytta av denna automatiserade annonstyp. Här är några frågor som du och ditt företag kan ställa för att få svar på om P-Max är något för er.

Har ni ett säljdrivande mål? P-Max kampanjer drivs utifrån ROAS mål eller CPA mål och du bör därför ha som mål att konvertera, helst att du har en produkt att sälja. Då är det givetvis också viktigt att du spårar dina konverteringar.

Bedriver ni en e-handel? Som e-handlare har du många olika produkter. Vägen till konvertering är kort, vilket underlättar för algoritmen att snabbt samla in konverteringsdata. Vilket i sin tur gör den automatiserade annonseringen mer effektivt.

Konverterar ni mycket? P-Max behöver mycket konverteringsdata för att fungera. Är konverteringsdata tunn blir det svårare.

Har du möjlighet att skapa kreativ? P-Max kan generera det mesta från din webbsida men du kommer förmodligen inte kunna bli framgångsrik om du inte ger exempelvis högkvalitativa bilder och videos till P-Max förfogande. Helst ska kreativ bytas ut löpande och testas genom att skapa olika tillgångsgrupper.

Har du tillräckligt med budget? Med för lite budget kommer du inte kunna samla in tillräckligt med data. En riktlinje är att du ska vara villig att spendera åtminstone 500-1000kr per dag i 30 dagar.

Sen är P-Max fördelaktig för dig som vill synas över hela kundresan men saknar tid eller förmåga att starta upp kampanjer med alla olika annonstyper. En mindre budget, men inte för liten, kan dessutom mer effektivt användas i en enda P-Max kampanj jämfört med att skapa upp en mängd kampanjer.

Performance Max och framtiden

Även om Performance Max kampanjer redan är automatiserade och AI-drivet till mycket stor del, utvecklas den hela tiden än mer mot AI automatisering.

Det kommer ske en integrering med Googles AI modell Gemini under 2024, vilket bland annat kommer att ge utökade möjligheter till bildgenerering. Utifrån prompts kommer du enkelt kunna skapa bilder och videos som direkt kan användas i dina kampanjer. Google har utlovat att den kommer att kunna skapa bilder på inte bara föremål utan även realistiska bilder och videos på människor.

Här nedan ser du hur lätt du kommer att kunna skapa tillgångar för din P-Max kampanj. Dessutom kommer längre rubriktexter, som inte är uppdelade, bli mer standard över alla annonstyper. Förändringarna börjar rullas ut i mars 2024 i USA och kommer att komma till Europa senare under året.

Performance Max Gemini

Behöver du ytterligare stöttning inom Performance?

Du har nu fått ta del av hur Performance Max fungerar, känner du att du behöver hjälp att avgöra om Performance Max kampanjer är något för er eller behöver du hjälp med er digitala annonsering?

Vi på Maia stöttar gärna ditt företags SEM-annonsering eller med någon annan del av er digitala marknadsföring. Kontakta oss på Maia så hjälper vi er vidare.

Carl-Christian Bergman

PERFORMANCE SPECIALIST

Carl-Christian är utbildad online-marknadsförare vid Medieinstitutet och är specialiserad på betald digital annonsering i allmänhet och sökmotormarknadsföring (SEM) i synnerhet.