Skip to main content

Google Ads Quality Score är ett mått på hur hög “kvalitet” en annons har. Att känna till och kunna förbättra Quality Score (kvalitetsresultat på svenska) är ett mycket kostnadseffektivt sätt att få dina annonser att nå fler till ett lägre pris. Läs vidare och få tips på hur du kan öka kvaliteten på dina annonser!

Frukostseminarium: SEO – Hur vinner du på Google idag?

Det händer mycket inom SEO, vi går igenom det som du behöver veta för att vara on top of things! Säkra din plats så ses vi i september på Berghs!

Vad är Quality Score i Google Ads?

Quality Score är ett diagnostiskt verktyg som analyserar dina annonser och rankar dem på en tiogradig skala, där 1 är sämst och 10 bäst. Google strävar alltid efter att det ska vara lätt att hitta relevant innehåll i sökresultatet. Detta gäller för såväl organiskt (icke-betalt) som för betalt innehåll. Därför finns Quality Score som riktmärke för att hjälpa dig som annonsör på Google Ads. Genom att analysera Quality Score får du en uppfattning om dina annonser är relevanta eller behöver förbättras.

Så beräknas Quality Score

För att förstå varför en bra poäng är viktigt kan det vara bra att förstå vad som avgör annonsens ranking och kostnad i sökresultatet. Det som avgör position och kostnad är det Google kallar för “Ad Rank”. Varje ögonblick som du gör en sökning på Google startas en budgivning där olika annonser tävlar om att synas högst upp i sökresultatet. Exakt hur Ad Rank beräknas är inte offentligt men mycket förenklat beräknas Ad Rank på detta sätt:

Max cpc quality score = Ad rank

Där max CPC (Cost Per Click) är det maximala beloppet per klick som annonsören är villig att betala. Formeln visar hur viktigt ett bra Quality Score är – om du vill synas mer utan att betala mer behöver du fokusera på att förbättra poängen.

Det ska noteras att enligt Google är Quality Score i sig inte en faktor som avgör rankingen. Men, de beståndsdelar som avgör kvalitetsresultat finns med i beräkningen av Ad Rank. Man kan säga att för att sätta ett kvalitetsresultat ställer Google tre frågor.

Svaret på frågorna ger poäng. Frågorna är:

  1. Är landningssidan relevant, användbar och välfungerande för den som söker?
  2. Är annonsen relevant och matchar sökintentionen?
  3. Vad är den förväntade sannolikheten att folk klickar på annonsen när den visas?

Detta kan uttryckas i formeln:

Upplevelse av målsidanFörväntad CTR(Click Through Rate) Annonsens relevans = Kvalitetsresultat

Varför är det viktigt med en hög Quality Score?

Genom att förbättra varje komponent får du en högre poäng. Annonsen får en lägre CPC kostnad ju högre Quality Score som den har. Riktmärket för en genomsnittlig poäng är på 5. Ligger du över 5 får du en rabatt på CPC medan du får en extra kostnad för CPC under 5. En poäng på 10 ger i snitt 50 % lägre kostnad jämfört med en genomsnittlig poäng.

Ett högt Quality Score indikerar att du annonserar mot ett sökord med en relevant annons som i sin tur leder till en relevant och väl fungerande hemsida. En hög poäng ges om annonsen bedöms uppfylla behovet hos den som söker på just det sökordet. Som annonsör kommer höga kvalitetsresultat öka chansen till både mer exponering för dina annonser till ett lägre pris, vilket i sin tur sänker dina annonskostnader och ger dig goda förutsättningar till att öka din ROAS.

Hur ser du din Quality Score?

Varje Quality Score är kopplat till varje sökord och granskas därför på sökordsnivå i Google Ads. Om du går in på fliken sökord och tar fram sökorden för dina kampanjer, kan du sedan lägga till kvalitetsresultat(quality Score) som nyckeltal i dina kolumner.

Du kan också använda dig av Google Ads Editor för att kontrollera kvalitetsresultat. Även här går du in på sökords-nivå och du får upp alla valda sökord. Här kan du enkelt se resultatet för alla tre komponenter i Quality Score.

Quality Score i Google Ads

Kvalitetsresultat visat i Google Ads Editor. Resultatet är baserat på en jämförelse med andra annonser som visats för samma sökord någon gång under de senaste 90 dagarna. Komponenterna graderas var för sig och kan bedömas vara under genomsnitt, medel eller över genomsnitt.

Från Editorn är det också mycket enkelt att kopiera över all data till ett kalkylblad i t.ex Excel om du vill dela viktiga insikter internt till kolleger. Läs även mer om fördelarna med att använda Google Ads Editor!

Det är möjligt att det inte står något i kolumnen för kvalitetsresultat för vissa eller flera sökord. Om det bara är ett streck där, beror det på brist på data. Det behövs då mer exponering och klick för att ett resultat ska visas.

Så får du ett bättre resultat

När du har identifierat vilka sökord, sidor och vad som kan behöva förbättras gäller det att åtgärda dem. Då det finns tre delar av Quality Score finns det även tre kritiska områden som kan behövas tas itu med. Om någon eller flera av komponenterna har en poäng som är genomsnittligt eller under genomsnittligt behöver du tänka på följande:

Öka annonsens relevans

Se till att sökordet eller hela söktermen nämns tydligt i annonsen. Sökordet ska gärna vara med i både rubrik, beskrivningstexten och URL:en. Om du har flera sökord i en annons kan det vara värt att dela upp dem i olika annonsgrupper. Målet är att matcha annonstexten så precist som möjligt med sökningar. Om du exempelvis säljer skor kan du göra olika annonsgrupper för olika typer av skor. Genom att göra tydliga och avgränsade annonsgrupper blir det sedan enklare att skapa anpassade annonser. Kvaliteten ändras inte bara för att en annons flyttas från en annonsgrupp till en annan, kvaliteten kan påverkas först om annonsen ändras eller inte matchar det sökord som annonsen ska synas för.

Pro tip: Glöm inte att regelbundet uppdatera dina sökord – gör alltid noggranna sökordsanalyser för att hitta nya möjligheter, trender och ändringar i din målgrupps sökbeteende. För att öka relevansen krävs även att du kontinuerligt exkluderar sökord som inte är relevanta för dig, så kallade negativa sökord. De kan läggas till på kontonivå, kampanjnivå eller annonsgruppsnivå.

Anpassa annonsen för ökad CTR

En låg klickfrekvens (CTR) innebär att folk inte tilltalas av annonsen. Det gäller då att förtydliga din annons och göra den mer intressant för målgruppen. Tänk på följande:

  • Vem vill du nå? Anpassa ditt budskap med målet för annonseringen. Fundera på vilka typer av kunder du vill ska klicka; “billiga skor” tilltalar de prismedvetna medan “senaste gucci modellen” tilltalar en annan målgrupp.
  • Använd USP:ar (unique selling points), få din annons att sticka ut och differentiera dig från dina konkurrenter. Var övertygande genom att skriva uppmaningar som: “Se mer här”, “läs mer”, “köp nu”.
  • Matcha språket med vad som finns på landningssidan. Bra matchning mellan annons och landningssida ger hög relevans

Förbättra landningssidan

Ge folket vad de vill ha! Säkerställ att du uppfyller det som du skriver i annonsen. Om en person söker efter sneakers, förväntar den sig att landningssidan som personen klickar på visar ett utbud av sneakers.

Vidare bör sidan vara lättmanövrerad, mobilanpassad, användarvänlig och ha en snabb laddningstid. Cirka 40 % kommer att lämna sidan direkt om det tar mer än 3 sekunder att ladda sidan. Med verktyget Google PageSpeed Insights kan du kontrollera hur snabb din landningssida är. Om du också har en omodern webbdesign som inte är särkilt innehållsrik och optimerad kommer det påverka annonsernas resultat, eftersom dina besökare inte konverterar. Det är en väldigt vanlig missuppfattning att företag tror att annonsören inte gör ett tillräckligt bra jobb, när faktum är att landningssidan som du driver potentiella kunder till inte ger dig optimala förutsättningar för att generera ett förväntat resultat. Marknadsföringen blir då, rent krasst, mindre värdefull om besökarens förväntningar inte möts. Se därför till att ge folket vad de vill ha!

Webinar: Kom igång med YouTube Ads

Få en introduktion i hur du kan annonsera på Youtube. Vi guidar dig i allt från annonsformat och placeringar till hur du utvärderar din annonsering.

Värt att tänka på

Quality Score är som sagt ett viktigt och användbart mått att övervaka, men lägg märke till att det inte ska ses som en KPI och ska därför inte blandas ihop med nyckeltal som ROI, CTR, CPC, eller konverteringsfrekvens (CVR). Det är endast ett verktyg som kan ha en påverkan på viktiga KPI:er. 

Vad är det som inte har påverkan på Quality Score? 

Så nu vet du vad som påverkar kvalitetspoängen, men givetvis finns det mycket som inte påverkar men som är viktiga av andra skäl. Här är några saker som inte påverkar Quality Score:

  • Storleken på budbeloppet
  • Kontostrukturens uppsättning
  • Annonsens visningsfrekvens
  • Annonstillägg

Vill du lära dig mer?

Nu vet du vikten av att förstå, hålla kolla på och förbättra quality score i Google Ads för att optimera din annonsering. Känner du att du vill lära dig ännu mer inom digital marknadsföring? Följ vårt nyhetsbrev och delta på våra populära webinars!

Carl-Christian Bergman

PERFORMANCE SPECIALIST

Carl-Christian är utbildad online-marknadsförare vid Medieinstitutet och är specialiserad på betald digital annonsering i allmänhet och sökmotormarknadsföring (SEM) i synnerhet.