Skip to main content

Upplever du att du har skapat bra innehåll och optimerat det enligt konstens alla regler men ändå inte uppnått höga placeringar på Google? Du är inte ensam! En vanlig orsak är att man har fokuserat mest på innehållet och glömt bort de andra bitarna som SEO består av. Tillsammans med innehåll och länkbygge utgör teknisk SEO grundstommarna i sökmotoroptimering och det är viktigt att man arbetar med alla tre för att vara en konkurrenskraftig aktör i sökresultatet. 

I det här inlägget kommer jag att guida dig igenom några begrepp inom teknisk SEO och förhoppningsvis reda ut ett och annat av dina frågetecken.

Frukostseminarium: SEO – Hur vinner du på Google idag?

Det händer mycket inom SEO, vi går igenom det som du behöver veta för att vara on top of things! Säkra din plats så ses vi i september på Berghs!

Vad är teknisk SEO?

Teknisk SEO handlar om att optimera den tekniska infrastrukturen på din webbplats för att förbättra synligheten i sökmotorernas sökresultat. Man kan säga att teknisk SEO fokuserar på att optimera den delen av webbplatsen som ligger “bakom kulisserna”. Genom att optimera faktorer som indexering, laddtid, struktur med mera säkerställer du inte bara att din webbplats är tillgänglig för sökmotorer utan du förbättrar även användarvänligheten vilket är en viktig rankingfaktor.  

Teknisk SEO är grunden i allt SEO-arbete och kan liknas vid stommen i ett hus. Om din sida inte är sökbar eller om den laddar långsamt så spelar det ingen roll att du har det bästa innehållet, för ingen kommer att kunna hitta det. 

Varför är teknisk SEO viktigt?

En tekniskt väloptimerad webbplats är viktigt av främst två anledningar: 

 • Är en förutsättning för att synas i sökresultaten.
 • Ger en bättre användarupplevelse (UX) vilket kan minska avvisningsfrekvensen och öka engagemangsgraden.

Båda de här punkterna hänger dessutom ihop. För Google är användarupplevelsen på webbplatsen så pass viktigt att det är en rankingfaktor och 2021 tog Google fram  mätvärdena Core Web Vitals som hjälper dig att bedöma hur användarvänlig din webbplats är. 

Kort sagt: det är viktigt att alltid ha användaren i fokus – då kommer även sökmotorerna att tycka om din webbplats!

8 begrepp inom teknisk SEO som du behöver ha koll på

Men vad ingår egentligen i begreppet teknisk SEO? Här kommer jag att gå igenom 8 faktorer som du behöver ha koll på och som är av stor betydelse för hur din webbplats presterar organiskt. 

1. Indexering

Bara för att du har en webbplats innebär inte det att du per automatik syns på Google. När du har publicerat en sida behöver sökmotorerna kunna hitta och läsa av innehållet (crawla sidan) för att kunna förstå och kategorisera innehållet och sedan spara det i sitt index. Denna process kallas indexering och det är bara när ens sida finns i sökmotorns index som den är sökbar. För att underlätta för sökmotorerna att hitta dina sidor kan man skapa en sitemap (mer om det lite senare). 

2. Robots.txt

Alla sidor på en webbplats är kanske inte avsedda att synas i sökresultatet, och då är det onödigt att sökmotorerna behöver ta hänsyn till dem. Det kan till exempel handla om sidor som kräver inloggning för att se, tack-sidor efter ett köp eller sidor som innehåller sekretesspolicy och användarvillkor. Detta kan du styra i en textfil som kallas robots.txt som placeras i webbplatsens rotkatalog. Den används för att ge sökmotorn instruktioner om vilka sidor och delar av webbplatsen som ska crawlas och indexeras, och vilka som inte ska det. 

3. Sitemap.xml

När en sökmotor crawlar en webbplats samlar den in information om bland annat struktur, innehåll och länkar. För att hjälpa sökmotorerna att förstå din webbplats är det viktigt att ha en sitemap. En sitemap kan liknas vid en karta över din webbplats som hjälper sökmotorn att förstå webbplatsens struktur, vilket underlättar indexeringen. Sitemapen skapas i XML-format och läggs vanligtvis i webbplatsens rotkatalog eller som en separat länk i robots.txt-filen.

4. Struktur och navigering

Även webbplatsens struktur och navigering är av stor vikt när det kommer till både indexering och användarupplevelsen. 

Varför då?

Jo, en tydlig sajtstruktur gör det enkelt för sökmotorer att förstå webbplatsens innehåll och kommer underlätta vid indexeringen. Genom att bygga upp din webbplats med en tydlig hierarki med kategorier och underkategorier hjälper du sökmotorerna att förstå hur olika sidor förhåller sig till varandra.

För dig som som webbplatsägare eller administratör kommer en tydlig struktur underlätta när du ska lägga till nya sidor. Det blir lättare att se var en ny sida hör hemma och minskar risken för att du råkar skapa en orphan page, det vill säga en sida som hamnar utanför och “hänger löst”. En orphan page har inte några interna länkar till sig och är därmed svåråtkomliga både för sökmotorer och användare. 

Teknisk seo sajtstruktur

Bra respektive dålig sajtstruktur.
Ordning och reda i strukturen är positivt för sökmotorer, användare och dig som webbplatsadministratör. 

När det kommer till navigering är det viktigt att ha en tydlig och enkel navigationsmeny som gör det möjligt för användaren att snabbt hitta det de letar efter. En positiv användarupplevelse utan friktion ökar möjligheten för att besöket ska leda till konvertering.   

En tydlig och enkel navigationsmeny:  

 • Är lätt att hitta på webbplatsen
 • Är organiserad på ett logiskt sätt och har kategorier och underkategorier som är enkla att förstå. Det vill säga att man förstår vad man kan förvänta sig för innehåll när man klickar på en kategori.  
 • Innehåller ett lagom antal huvudkategorier, 5-7 stycken är en bra tumregel att hålla sig till. 
 • Är responsiv och anpassar sig efter skärmens storlek

Webinar: SEO genom hela kundresan

Lär dig hur du kan implementera en genomtänkt SEO-strategi som engagerar och konverterar genom HELA kundresan – inte bara när dina potentiella kunder aktivt söker information. Anmäl dig och ta steget mot att bli en SEO-mästare!

5. Laddningstid

Varken besökare eller sökmotorer har tålamod att vänta på en sida som laddas långsamt. Hur snabbt din webbplats laddar är av stor betydelse på flera sätt. Dels är laddningstid en rankingfaktor. Det innebär att om din sida laddar långsamt kommer det att påverka din ranking. Dels påverkar laddningstiden användarupplevelsen. Besökare förväntar sig snabba sidor och har inte mycket tålamod för sidor som laddar långsamt. Du har säkert själv blivit irriterad på en sida där bilder och andra element inte dyker upp på en gång. En sida som laddar snabbt bidrar därmed till användarens positiva upplevelse och minskar risken för att dina besökare lämnar webbplatsen i ren frustration. Indirekt påverkar alltså laddtiden också konverteringsgraden. 

Hur vet jag vad min webbplats har för laddningstid?

Det finns flera sätt att kolla din webbplats laddningstid och prestanda. Ett av dem är att gå in på PageSpeed Insights och skriva in din URL. Där analyseras din sida utefter Core Web Vitals – mätvärden som visar hur bra användarupplevelsen och prestandan är på din webbplats. Du får även förslag på hur du kan åtgärda de eventuella problem som hittas. 

Ett viktigt mätvärde är LCP – Largest Contentful Paint – som fokuserar på att mäta den upplevda hastigheten för en webbplats. Det mäter tiden från det att sidan börjar ladda till det att det största och mest betydande innehållet på sidan blir synligt för besökaren.

Hur påverkar jag webbplatsens laddningstid?

Det finns flera faktorer som påverkar laddningstiden, här följer några exempel:

 • Kod och resurser: Välstrukturerad och otimerad kod såsom HTML, CSS och Javascript kan bidra till snabbare laddningstid. Optimera genom att komprimera och minifiera kod och ta bort onödiga resurser. 
 • Bilder: Tunga bilder är en vanlig orsak till långsam laddningstid. En bra tumregel att hålla sig till är att hålla bilderna under 100kb. 
 • Caching: Genom att lagra statiska filer på besökarens cacheminne på servern kan man minska behovet av att hämta filerna på nytt vid varje besök. 
 • Serverprestanda: Serverns svarstider kan påverka hur snabbt webbsidan laddas. En snabb och pålitlig server kan bidra till snabbare laddningstid.  

Det är viktigt att regelbundet testa webbplatsens laddningstid för att identifiera och åtgärda eventuella problem. Genom att investera tid i att optimera laddningstiden kan du upprätthålla sidans prestanda och se till att du bjuder på en positiv användarupplevelse. 

6. SSL-certifikat

Något som Google värderar högt är säkerhet. Genom att skaffa ett SSL-certifkat säkrar du kommunikationen mellan webbplatsen och besökaren. SLL  skapar en krypterad anslutning och säkerställer att informationen som skickas är skyddad från obehörig åtkomst. SSL-certifikatet verifierar att webbplatsen är säker och ger besökaren förtroende, framför allt när det gäller att skriva in personlig eller känslig information.  SSL-certifikat är särskilt viktigt för webbplatser som hanterar betalningar, inloggningar eller annan känslig information, men det rekommenderas att alla webbplatser använder SSL för att främja säkerhet online.

Du ser att en sida använder SSL-vertifikat genom att sidans adress börjar med https och att det visas ett litet låst hänglås bredvid webbadressen i adressfältet i webbläsaren. 

Hur skaffar man SSL-certifikat till sin webbplats?

Du kan antingen skaffa ett certifikat via ditt webbhotell eller så kan du besöka en certifikatutfärdare och installera det på egen hand. Observera att det finns olika typer av certifikat med olika valideringar, så ta reda på vilken typ du behöver. 

7. Mobilanpassning

Mobilanpassning har länge varit en rankingfaktor och det är mobilversionen av din sida som Google indexerar först. Mobilanpassning handlar om att göra webbplatsen responsiv så att den är användarvänlig på mobila enheter. Det innebär att design och layout anpassas så att användarupplevelsen inte påverkas av vilken enhet besökaren använder. 

8. Canonicals

En canonical, eller kanonisk url, är en html-tagg som används för att informera sökmotorer om vilken URL som är den primära versionen av en sida och används för att förhindra duplicerat innehåll. Taggen läggs i <head> i din HTML-kod och kommer därför vara det första som sökmotorn hittar när den crawlar sidan. En canonical kan antingen hänvisa till sig själv eller till en annan url. 

Självrefererande canonical

Anledningen till att man använder en självrefererande canonical är för att skydda sitt innehåll. Om någon skulle kopiera din webbplats och din kod kommer den kanoniska url:en att berätta för sökmotorerna vilken som är den ursprungliga sidan och att det är den som ska indexeras. Standard är alltså att ha en självrefererande canonical på sina sidor. 

Duplicerat innehåll

Canonicals används också för att hantera duplicerat innehåll på sin egen webbplats. Det är viktigt att undvika duplicerat innehåll eftersom det kan förvirra sökmotorer då de inte kan avgöra vilket innehåll som är det riktiga. Det kan leda till att sidorna konkurrerar med varandra i sökresultatet och rankingen blir instabil. 

Genom att använda en canonical-tagg kan du ange vilken version av en sida som ska betraktas som den “ursprungliga” och därmed undvika problem med duplicerat innehåll. Detta är särskilt användbart när det finns flera versioner av en sida tillgängliga, till exempel med olika URL-strukturer. Har du en produkt med fler varianter t.ex olika färger eller storlekar där URL:en ändras, kan du sätta en canonical för att berätta för sökmotorn vilken URL som ska indexeras. 

Tänk på att:

 • Varje sida på en webbplats bör ha en canonical som antingen hänvisar till sig själv eller annan sida.
 • Det får bara finnas en canonical per sida.

Verktyg att använda när du arbetar med teknisk SEO

För att underlätta ditt arbete med teknisk SEO finns det ett par verktyg som jag tycker att du ska använda:

 • Google Search Console – Övervaka indexering, hantera sitemaps, och identifiera problem som kan påverka användarupplevelsen. Ny användare? Läs Så använder du Google Search Console för att lära dig verktyget från grunden. 
 • Page Speed Insights – Analyserar webbplatsens prestanda och laddningstid samt föreslår åtgärder. 
 • Screaming Frog – Mångsidigt SEO-verktyg som läser av din sida så som Google gör det. Inom teknisk SEO är verktyget bra för att hitta tunga bilder, se vilka sidor som är idexerbara och inte, se vilka sidor som har och saknar canonicals med mycket mera. 
 • Google Mobile Friendly test – Visar om din sida är mobilanpassad
 • För att skapa en Sitemap finns det flera bra onlineverktyg, bland annat XMLSitemaps.com, men du kan också generera en sitemap via ditt CMS eller i Screaming Frog. 

Kom igång med teknisk SEO

Teknisk SEO är ofta den delen av SEO som många tycker är svårast men den är minst lika viktig som att ha bra innehåll och bygga länkar, som är de andra två benen inom SEO. Genom att kontinuerligt arbeta med alla tre områden ökar du dina möjligheter att ranka bra och driva in organisk trafik. 

Har du funderingar kring något som rör ditt SEO-arbete? Du är varmt välkommen att kontakta oss på Maia, så kan du bolla dina funderingar med någon av våra SEO-specialister

Malin Algell

SEO SPECIALIST

Malin är SEO-specialist med en bakgrund som marknadskommunikatör och copywriter och hon har dessutom ett öga för det språkliga. På Maia hjälper hon våra kunder med både operativt och strategist SEO-arbete.