Skip to main content

För att lyckas med ditt SEO-arbete är det viktigt att du jobbar med att skapa bra innehåll. SEO-anpassade texter som rankar högt ökar din synlighet och leder till mer trafik till din sajt.

Men vad är egentligen en bra SEO-text? Här går vi igenom 7 delar som en väloptimerad text bör innehålla för att ha förutsättningar att ranka högt.

1. Sökord

Det första du bör göra när du ska skriva en SEO-text är att ta reda på vilket sökord du vill optimera texten mot. Varje sida bör optimeras mot ett utvalt sökord. När du håller dig till endast ett sökord blir det tydligare både för sökmotorerna och för läsaren vad texten handlar om.

En bra grund för ditt SEO-arbete är att göra en sökordsanalys där du tar fram dina sökord och planerar vilka sidor som ska optimeras mot vilka sökord.

Undvik “keyword stuffing”

För att din text ska kännas naturlig bör du sikta mot att nämna ditt sökord i snitt cirka 3-4 gånger per 100 ord – det vill säga, ha en sökordsdensitet på ungefär 3-4%. Dock kan det skilja mellan olika sökord vilken sökordsdensitet du behöver ha, vissa sökord kan du ranka bra på med en lägre densitet. Ett tips är att titta på hur ofta sökordet förekommer på de sidor som rankar topp 10 på ditt sökord.

Om du däremot pressar in ditt sökord oftare än 3-4 gånger per 100 ord i ett försök att ranka bättre, kallas det “keyword stuffing” och det kan ge motsatt effekt än vad du hade tänkt dig.

Sekundära sökord

Sekundära sökord är närliggande sökord och fraser som passar ihop med ditt huvudsakliga sökord, eller synonymer som ofta används istället för ditt sökord. Dessa kan du med fördel inkludera i din text för att ha chans att ranka på mer specifika sökningar inom samma område.

Longtail sökord

Longtail är sökfraser med minst två ord och är mer specifika än generiska sökord. Longtail sökord har vanligen lägre sökvolym men ligger ofta närmare konvertering än vad generiska sökningar gör. Det är dessutom lägre konkurrens på longtail sökord vilket ger dig större möjlighet att ranka högt.

Generiskt sökord Soffa Middagstips
Longtail Tresitsig grå soffa Middagstips för familjen

2. Struktur

En tydlig och bra struktur på din SEO-text är bra både för läsbarheten och för att sökmotorerna enkelt ska förstå vad din text handlar om.  Arbeta aktivt med rubriker, listor och lagom långa stycken för att få till både struktur och läsbarhet.

Huvudrubrik

Huvudrubriken ska vara intresseväckande, berätta vad texten handlar om samt innehålla sökordet. Hur får man till det? Kolla på rubriken till den här texten – här har jag använt förstärkande ord såsom viktiga och bra för att öka intresset; jag berättar vad du som läsare kan förvänta dig för innehåll samt att den innehåller mitt sökord.

Tips! En siffra i rubriken drar ögat till sig i sökresultatet.

Rent tekniskt ska huvudrubriken taggas med H1 i koden för att i SEO-termer kallas för huvudrubrik. Tänk på att din SEO-text endast ska innehålla en H1:a.

Underrubriker

Underrubriker ökar läsbarheten och hjälper läsaren att navigera i innehållet.  Underrubrikerna taggas med H2-H6 och här finns inga begränsningar i antal.

Stycken

Undvik tungläst text genom att jobba med stycken. Tänk på att hålla dem lagom långa och håll dig till ett område i taget. Ta hjälp av underrubriker för att berätta vad stycket handlar om och håll dig till det. När du vill gå vidare gör du det i ett nytt stycke med en ny underrubrik.

Listor

Listor är ett bra sätt att strukturera information och ger dessutom läsaren en “paus” i texten.

3. Innehållet

Vi kan ju inte prata om en SEO-text utan att prata om själva innehållet. Först och främst ska texten vara relevant. Sväva inte iväg utan håll dig till det du har utlovat i huvudrubriken. Om texten inte känns relevant för sökordet och sökningen kommer varken sökmotorer eller eventuella läsare att gilla din text.

Mitt bästa tips för själva skrivfasen är att planera ditt innehåll innan du börjar skriva. Gör research, sätt strukturen med hjälp av rubriker och försök sätt en plan för hur lång din text ska vara – det är en fin balansgång mellan att få med allt man vill och skriva en lagom lång text. Ett knep är att ta reda på hur långa texterna är som rankar topp 10 på ditt sökord och utgå från det när du skriver. Men det allra viktigaste är att din text är relevant för läsaren – kvalitet före kvantitet.

Webinar: 7 annorlunda sätt att hitta contentidéer

Vi har samlat sju effektiva – och lite udda – sätt att hitta contentidéer! Lär dig hur du kan dra nytta av användargenererat innehåll, utforska andra branscher och använda data och undersökningar för att skapa målinriktat innehåll.

4. Bilder

Addera gärna bilder för att komplettera innehållet i din SEO-text. Bilder höjer läsbarheten och hjälper till att fördjupa innehållet.

Tänk på följande:

  • För tunga bilder försämrar laddtiden och därmed användarvänligheten. En tumregel att förhålla sig till är att hålla bilderna under 100kb.
  • Se till att alla bilder har en alt-text. Dels läses den upp av webbläsaren för synskadade som använder skärmläsare, dels ger alt-texten information till sökmotorn om vad din bild föreställer, vilket ger dig starkare möjlighet att ranka på bildsök.

5. Internlänkar

Att arbeta med internlänkar har flera fördelar. När du länkar till annat innehåll på din sajt från din text, bidrar du med mervärde samtidigt som du får användaren att stanna längre på din sajt. Dessutom ger internlänkar sökmotorerna signaler om vilka sidor som är viktiga och kan därmed hjälpa till vid både indexering och ranking.

Visste du att du kan hålla koll på hur din webbplats presterar? Läs Så använder du Google Search Console för att lära dig mer!

Texten ovan är både en internlänk till ett av våra andra blogginlägg – men också ett bra tips!

6. Tydlig URL

URL:strukturen är en del av SEO som tyvärr ofta glöms bort. URL:en ska spegla innehållet och innehålla ditt sökord. Ett tips är att ha hela eller en variant av din huvudrubrik som URL-ändelse.

Om du tittar på URL:en till den här sidan ser du att det är ganska enkelt att förstå vem avsändaren är (maiamarketing.se), vad det är för typ av innehåll (blogg) och vad texten handlar om (SEO-text). Och om du tycker att det är enkelt att förstå, så kommer även sökmotorerna att göra det. En tydlig URL kommer också att påverka din CTR positivt, eftersom den ger en tydlig bild av vad man kan förvänta sig för innehåll.

7. Optimerad metadata

Metadata är den information som visas i sökresultatet, som berättar vad man kan vänta sig för innehåll. Metadatan består av en metatitel och en metabeskrivning.

För att ha förutsättning att ranka högt ska du optimera din metadata mot ditt sökord. Tänk också på att metdatan är din SEO-texts “ansikte utåt” – den ska berätta om innehållet och samtidigt locka till klick.

Så här ser metadatan till det här inlägget ut:

SEO text metadata exempel

Tänk på att:

  • Metatiteln bör vara max 60 tecken lång. Är den för lång kommer den klippas av och ersättas med “…”  Den ska vara unik och lockande och innehålla sökordet.
  • Metabeskrivningen bör vara ungefär 150 tecken lång. När beskrivningen är för lång klipps den av och ersätts med “…”  Beskrivningen i sig påverkar inte ranking men en bra beskrivning kan öka klickfrekvensen. Det är inget måste att ha med sökordet i beskrivningen men om du har det blir det fetstilt vilket drar ögat till sig.

I bildexemplet nedan ser du hur det kan se ut om titeln och beskrivningen är för långa:

SEO text metadata exempel

Glöm inte…

…att även om syftet med din SEO-text är att ranka högt ska du inte skriva texten för Google eller andra sökmotorer, utan ha alltid läsaren i fokus när du skriver. Checka gärna av följande tre punkter innan du publicerar texten:

  1. Möter texten sökintentionen? – Se till att bemöta det läsaren är ute efter, alltså syftet med sökningen.
  2. Besvarar texten läsarens eventuella frågor? – Ta gärna hjälp av “Andra har också frågat” och “Andra sökningar” i sökresultatet för att se vilka frågor som finns kring ämnet du skriver om.
  3. Vad vill du att läsaren ska göra när den har läst klart? – Glöm inte att leda läsaren någonstans, till exempel till en produktsida, kontaktsida eller ett formulär. 

SEO är mer än bra texter

SEO är ett långsiktigt arbete där man optimerar både innehåll, prestanda och länkbygge. Har du funderingar kring hur ert SEO-arbete kan förbättras? Eller behöver ni stöd i ert dagliga SEO-arbete? På Maia har vi SEO-specialister som kan hjälpa till med både analys, strategi och operativt arbete. Kontakta oss så hjälper vi er! 

Ett tips är att spana in våra kommande webinars, vi kommer att prata om spännande ämnen som berör olika delar inom digital marknadsföring dessutom är det helt gratis!

Malin Algell

SEO SPECIALIST

Malin är SEO-specialist med en bakgrund som marknadskommunikatör och copywriter och hon har dessutom ett öga för det språkliga. På Maia hjälper hon våra kunder med både operativt och strategist SEO-arbete.