Skip to main content

Attrahera rätt målgrupp med rätt budskap genom att skapa och distribuera innehåll som målgruppen aktivt söker sig till. Inbound marketing är en långsiktig strategi som kräver konsekvent arbete och tålamod men som ger långvariga resultat. Med inbound marketing kan du på ett kostnadseffektivt, mer organiskt sätt öka både försäljning och stärka engagemanget.

Vad är inbound marketing?

Inbound marketing är en strategi där du ihärdigt arbetar med flera metoder för att nå ut till potentiella kunder med värdeskapande innehåll som svarar på frågor de söker sig till. Det främsta målet med inbound marketing är att bygga upp din närvaro online för att locka till dig  värdefull, högkonverterande trafik som på ett effektivt sätt ökar försäljningen. Att strategiskt arbeta med inbound marketing innefattar vanligtvis att man applicerar ett antal olika metoder konsekvent och i kombination – det är alltså inte en arbetsmetod i sig, utan snarare en övergripande strategi. Det är särskilt effektivt inom B2B försäljning då det i större grad förlitar sig på kundens problem och möjligheten att erbjuda lösningar till dessa.

Strategin inkluderar vanligtvis bland annat:

  • Content marketing med värdeskapande innehåll
  • Sökmotoroptimering för att öka synligheten
  • Sociala medier som engagerar följare
  • Leadsgenerering för att samla kontaktuppgifter
  • E-postmarknadsföring som når ut till befintliga leads

Hur skiljer sig inbound från outbound?

Outbound marketing bygger på mer traditionella marknadsföringsmetoder som ämnar till att exponera ditt varumärke genom köpta annonseringsplatser eller att aktivt söka upp kunderna för direktkontakt. Istället för att aktivt och kostsamt jaga efter kunder kan du, genom inbound marketing, få idealkunden att på egen hand upptäcka ditt varumärke, söka sig till svar på sina frågeställningar och interagera vidare med din verksamhet.

I andra ordalag kan man beskriva outbound och inbound som push- och pull-strategier. Det vill säga att outbound är en push-strategi vars syfte är att putta ut reklam och kontaktpunkter till breda målgrupper och inbound snarare strävar efter att dra in relevanta kunder med intresseväckande ämnen.

Vilka metoder används inom inbound marketing?

Följande 5 metoder är några av de vanligaste som ingår i en inbound marketing strategi och hur man arbetar med respektive metod.

Sökmotoroptimering (SEO):

En viktig del av inbound marketing är SEO, vars syfte är att optimera webbplatsens innehåll för relevanta sökord samt synliggöra sidan så mycket som möjligt för sökmotorer och således öka mängden trafik till sidan. Syns man inte finns man inte.

Osäker på vart du ska börja med SEO? Läs då vårt inlägg om vanliga misstag som beställare av SEO gör.

Content marketing:

Content marketing är den viktigaste beståndsdelen när man arbetar med inbound marketing. Genom att producera originellt innehåll såsom informativa blogginlägg, artiklar, rörligt innehåll eller infografik kan du locka till dig leads. En stark blogg där du arbetar aktivt med att dela med dig av din expertis, stärker kundens förtroende för din kompetens och hjälper dem att förstå ditt erbjudande och hur det kan hjälpa dem. Ha i åtanke att skriva förtroendeingivande och relaterbart – från en människa till en annan. 

Glöm inte bort att använda mycket rörligt innehåll i din contentstrategi, en studie från Hubspot visar att företag som använder mycket rörligt innehåll växer i omsättning 49% snabbare än de som endast förhåller sig till statiskt innehåll.

Sociala medier:

Egna kanaler på sociala plattformar används också flitigt inom inbound marketing, där syftet är att bygga upp en stark närvaro där du enkelt kan interagera med potentiella kunder, stärka ditt varumärke och dela eget innehåll för att driva trafik till dina webbplatser. 

Enkelt uttryckt är sociala medier en viktig byggsten för att sprida ditt innehåll, kommunicera direkt med följare och delta i relevanta diskussioner. Det är dessutom ett effektivt verktyg för att skapa personliga upplevelser genom hela kundresan.

Leadsgenerering:

Efter att du har lyckats attrahera potentiella kunder med välgrundat och informativt innehåll samt identifierat deras smärtpunkter och intentioner, är det dags att vägleda dem vidare genom att erbjuda mer omfattande och djupgående kunskap som tydligt uppvisar din expertis och insikter inom ämnet.  Detta görs vanligtvis genom att erbjuda potentiella kunder något extra värdefullt innehåll i utbyte mot deras kontaktuppgifter. Med rätt typ av innehåll kan man generera en mångfald av leads med starka köpintentioner. 

Detta innehåll kan till exempel vara kostnadsfria provperioder, webinars eller nedladdningsbara white papers. 

E-postmarknadsföring:

Med kontaktuppgifter insamlade är e-postmarknadsföring ett kraftfullt verktyg för fortsatt kommunikation. Med frekventa nyhetsbrevsutskick kan du förutom att effektivt informera prenumeranter om nytt innehåll på webbsidan, även få ut ditt budskap och hjälpa dig stärka relationen till potentiella och befintliga kunder. 

Använd personlig kommunikation i din e-postmarknadsföring för att öka engagemanget och anpassa innehållet baserat på målgruppens tidigare beteenden. Utvärdera löpande resultatet av dina utskick och för att e-postmarknadsföring ska vara effektiv är det viktigt att säkerställa att utskicken inte fastnar längs med vägen. I vår guide om leveransbarhet kan du lära dig mer om fallgroparna.

Exempel: HubSpot

HubSpot är ett företag med hög expertis inom inbound marketing. En av grundpelarna i deras strategi är att ge ut mycket värdefullt innehåll kostnadsfritt såsom guider, kurser och webinar för att locka till sig potentiella kunder. Deras material har hög auktoritet i ämnet och får mycket spridning. Genom att sedan erbjuda en gratisversion av sitt CRM-system och arbeta aktivt med engagerande uppföljning via e-mail, kan de generera stort intresse för sin produkt.

Genom att använda insikter från dataanalys kan du skapa en mer personlig, relevant och tillfredsställande kundupplevelse. Detta kan leda till högre kundnöjdhet, lojalitet och ökad försäljning.

Inbound marketing Hubspot exempel

Vill du lära dig mer om hur du kan jobba med inbound marketing?

Behöver ni hjälp med er inbound-strategi eller någon annan del av er digitala marknadsföring kan ni kontakta oss på Maia så hjälper vi er vidare.

Ta en titt på bloggen där vi kontinuerligt delar med oss av vår kunskap. Skriv även upp dig på våra kommande, eller föregående, kostnadsfria webinars där vi pratar om allt inom digital marknadsföring.