Skip to main content

Att annonsera på Facebook kan vara mycket bra för din marknadsföring men samtidigt är det lätt att göra fel. Kanske upplever du då att dina kampanjer inte presterar tillräckligt bra? Här kommer en lista med beskrivningar på 6 vanligt förekommande misstag i annonseringen som många gör. Läs och lär dig hur du undviker dem och hur du gör rätt.

Brist på tydlig målsättning

Intentionerna bakom annonseringen är a och o. Ha svar på varför du annonserar och hur du mäter framgång. Målet kan kanske vara vara att öka trafiken, få flera leads eller att öka försäljningen av en produkt. Definiera vad du vill åstadkomma. 

När du skapar en kampanj på Facebook kan du välja mellan 6 olika marknadsmål, välj det som passar din målsättning och som överensstämmer med var i kundresan(customer journey) du vill annonsera. Tänk över om du vill skapa medvetenhet(man brukar prata om awareness), bygga på relationer (consideration) eller driva mot köp(conversion) och välj mål ut efter vad du vill uppnå.

Ett vanligt fel som vi specialister ser är att kampanjer har Facebook-mål som inte återspeglar vad deras interna övergripande mål är. I de allra flesta fall vill man åstadkomma ökad försäljning, men utgår ifrån ett mål på Facebook som säger något annat. Det är viktigt att förstå att Facebook-algoritmen kommer att optimera mot ditt satta kampanjmål. Om du exempelvis vill generera försäljning måste du välja målet “försäljning” (se bild ovan) och inte till exempel “trafik” som vi ofta stöter på. Då kommer Facebooks algoritm och maskininlärning optimera mot fel målsättning. Så se till att du utnyttjar kraften av AI på rätt sätt genom att berätta för Facebooks maskininlärning vad du vill uppnå!

Avsaknad av spårning

Om du inte vet hur dina kampanjer presterar kommer du förmodligen att använda dina pengar fel. Se till att du har en korrekt spårning uppsatt så att du kan mäta effekten av din annonsering framsteg. Det går att få en del data från Facebook Ads Manager men för att få mer extensiv data om demografi, konverteringar och för att kunna följa potentiella kunder när de lämnat Facebook krävs Google Analytics som hjälpmedel. Läs vidare för att se hur du gör för att sätta upp spårning i Google Analytics 4!

Se även till att använda UTM taggning så att du kan spåra bättre i Google Analytics. UTM står för Urchin Tracking Module och är en förlängning av en webbadress. Den visar vilken källa trafiken kommer från, vilken kampanj det gäller och vilken typ av medium. På så sätt blir det enklare följa upp på annonseringen. Lär dig mer om UTM-taggning här.

Innan man börjar annonsera bör man lägga till en Meta-pixel (tidigare Facebook-pixel) på alla sina hemsidor som man vill annonsera mot. Med Meta-pixeln kan du, utifrån vilka som besöker din sajt, spåra konverteringar, skapa målgrupper som sen kan användas för retargeting (återannonsering). Koden implenteras på alla sidor under <head>. Så här implementerar du Meta-pixeln.

Copy som inte övertygar

Ett mycket vanligt fel är att ha innehåll som inte är tydligt. Se först och främst till att formulera för dig själv vilket budskap du förmedla och varför. För sedan fram dina USP:ar på ett tydligt och koncist sätt som förklarar varför någon borde välja just ditt företag och inte en konkurrent. Sväva inte ut för mycket utan håll dig till det som är viktigt och var tydlig, din annons bör ha ett enda mål och inte flera vilket bör återspeglas i innehållet.  

Tänk också på att inte ha för lång text. För dina rubriker brukar fem ord vara optimalt, Facebook rekommenderar max 25. Huvudtexten bör vara runt tre meningar – om texten är för lång kommer den bli avskuren och gömd bakom “se mer”-fliken

Det är eftersträvansvärt att ens annonser har ett högt så kallat “relevansresultat”. Facebook bedömer hur stort värde en annons har för användarna på en skala 1-10. Höga poäng sänker kostnaden och ökar exponeringen av dina annonser; låga resultat kan skada ditt annonskonto då du kan komma att bedömas som en dålig annonsör. Det krävs minst 500 exponeringar för att få ett resultat. De tre parametrar som ingår i bedömningen är: annonsens uppfattade kvalité jämfört med andra annonser som riktar sig mot samma målgrupp, hur hög den förväntade interaktions-frekvensen är och hur hög den förväntade konverterings-frekvensen är. 

Tips! Läs inlägget 5 användbara tips för att skriva bra Facebook ads copy och bli ett riktigt ess på att skriva rubriker och annonstexter.

“Annonströtthet”

Ad fatigue (annonströtthet) uppstår när en annons visas för samma person för många gånger – detta ska du undvika. Kontrollera frekvensen, hur många gånger din annons visas i snitt, och sätt frekvenstak på max antal gånger som den får visas. Hög frekvens leder till lägre klickfrekvens och högre kostnad. Se även till att regelbundet variera materialet och använda olika format. Särskilt viktigt är det att variera bildmaterialet, byt bilder med jämna mellanrum.

Eventuellt kan målgruppen behöva breddas. Det kan också vara fördelaktigt att inte visa annonser 24/7, utan undersök när dina annonser presterar som bäst och begränsa tidsspannet som de kan visas. Se även till att exkludera personer som redan konverterat. I regel vill du inte annonsera mot dem som redan känner till dig och uppskattar vad du har att erbjuda. 

Att inte a/b-testa

Det är ett stort misstag att enbart ha en version av en annons ute åt gången. Det är viktigt att ha flera versioner, dels för variationens skull men också för att testa vad som fungerar eller inte fungerar. Testa inte för många saker på en gång, isolera förändringar. Se till att a/b-testa olika budskap, språk, CTA:s, bilder mm och övervaka resultatet. Ändra endast en enda parameter åt gången för att kunna utvärdera den faktiska effekten av en förändring. Vad som funkar och inte funkar är mycket svårt att veta på förhand, det måste man testa fram.

Här är exempel på variabler att testa: 

  • Geografisk inriktning
  • Intressen
  • Mobile OS
  • Åldersintervall
  • Kön
  • Bilder
  • Rubriker
  • Relations status
  • Landingssida

Företag utnyttjar inte kraften av retargeting

Personer som besökt er webbplats men inte gjort köp eller annan konverteringsåtgärd, kan många gånger övertygas till konvertering – men det krävs att de påminns. Att använda sig av retargeting eller återannonsering är mycket effektivt. Då kan du annonsera mot personer som besökt din webbsida eller lämnat varor i varukorgen utan att genomföra köp. Skapa sedan anpassad marknadsföring som fångar upp potentiella kunder efter de har interagerat med din hemsida eller Facebook sida och erbjud dem unika erbjudanden, tex rabatt på produkter de visat intresse av.

På Facebook kan du skapa målgrupper utifrån en rad interaktioner som folk gör. Du kan retargeta personer som varit inne på ett event du skapat, gillat ett inlägg eller besökt ditt Instagramkonto. Genom att gå in på anpassade målgrupper, se nedan, kan du utnyttja ett flertal remarketing-möjligheter som Facebook erbjuder. Du kan ladda upp emaillistor, skapa remarketing-målgrupper baserade på webbplatsbesökare, listor baserade på app-besökare eller målgrupper baserade på offline-aktiviteter så som telefonsamtal.

Summering

Genom att veta vad man inte ska göra inom Facebookannonsering är det troligare att din digitala marknadsföring blir framgångsrik. Dock är avsaknad av misstag inte garanti för framgång, men nu har du förhoppningsvis bättre koll på hur du utformar dina mål, spårar, utformar och använder retargeting för dina Facebook-annonser. Vill du lära dig mer om Facebook-annonsering? Läs vidare om Facebooks olika annonsformat och best practices kopplat till dem.

Vill du lära dig mer om Facebook Ads och digital marknadsföring?

Vill du veta mer, ha hjälp att komma i gång med annonsering i sociala medier eller något annat inom digital marknadsföring? Kontakta oss på Maia, vi hjälper dig!

Carl-Christian Bergman

PERFORMANCE SPECIALIST

Carl-Christian är utbildad online-marknadsförare vid Medieinstitutet och är specialiserad på betald digital annonsering i allmänhet och sökmotormarknadsföring (SEM) i synnerhet.