Skip to main content

Ortto, tidigare Autopilot, är en marknadsföringsplattform med ett flertal funktioner och marknadsför sig som ett allt-i-ett-system  för verksamheter online. Systemet  stöttar upp för tillväxt hos företag genom en CDP (customer data platform) för att få en komplett bild av kunden som underlättar för personalisering längs kundresan.

Personalisering möjliggör träffsäkert innehåll till segmenterade målgrupper för att möta kunden i respektive fas i kundresan. Ju mer skräddarsytt innehåll desto  närmare försäljning, vilket gynnar ditt företags tillväxt

Vad är skillnaden mellan CDP och CRM?

Det är lätt att blanda ihop förkortningarna, vi reder ut vad respektive begrepp betyder eftersom du behöver ha dem i åtanke inför din implementation av Ortto.

CDP – Customer Data Platform

Som namnet avslöjar är CDP en plattform för kunddata  som samlar in förstapartsdata genom olika datakällor från en individ och sparas på en central plats. Exempelvis via beteendedata från app/web, transaktionsdata från onlineköp eller demografisk data. Syftet med en CDP-plattform är att få en komplett bild av en kund genom avancerade segmenteringar. Vilket leder till att du lättare kan skapa träffsäkra och personliga kundupplevelser som är till nytta för dina marknadsföringskampanjer.

CRM – Customer Relationship Management

Ett CRM-system fungerar som en digital samlingsplats av all din kunddata. Systemet syftar till att vårda och knyta relation med användare genom betydelsefull kunddata från befintliga och potentiella kunder. Systemet är tillgängligt för alla i en organisation, vilket betyder att säljavdelning, marknadsavdelning och kundsupport kan dra nytta av informationen på olika sätt, t.ex. få en överblick över nya leads, kundhistorik och marknadsföringskampanjer.
Ett CRM-system kan bland annat samla in kommunikationsuppgifter och feedback, det vill säga: e-post, telefonnummer, missnöje eller returer.

Bilden från Datatalks beskriver hur en CDP fungerar.

Vad är Ortto?

Ortto är ett marknadsföringssystem som stöttar upp för kundresans olika steg med hjälp av CDP och inbyggt dashboard. Dashboarden är viktig eftersom den underlättar vid uppföljning och utvärdering  av olika mätetal och prestationer.

Det enhetliga systemet ger möjlighet att bygga automationsflöden, segmentera data och följa upp kunden i de olika stegen av kundresan med hjälp av insamlad kunddata.

Funderar du på att implementera Ortto? Här är tre tips du behöver ha med dig

1. Ortto lämpar sig för små till medelstora företag och kommer med olika prisplaner. Planerna och dess innehåll varierar beroende på om ditt företag är en start-up eller inte. Om huvudsyftet är att kommunicera med kunder via olika kanaler tar du dig långt med basplanen.

2. Personalisering och pricksäkra kundupplevelser längs en kundresa är Orttos största fokus. Systemet erbjuder möjlighet till segmentering och multikanalskommunikation, det vill säga fler kommunikationsmöjligheter med en kund t.ex. via SMS, email eller in-app message, för att möta rätt målgrupp i rätt tid via rätt kanal.

3. Plattformen är pedagogisk, visuellt tilltalande och enkel att navigera i. Det visuella underlättar förståelsen för innehållet i dashboarden men även i uppbyggnad av mejlutskick och automationflöden.

Bilden från Ortto visar ett exempel på hur visualisering av en dashboard kan se ut.

För- och nackdelar med Ortto

Fördelar:

  • CDP-anpassat, vilket betyder att det är möjligt att skapa mer avancerade segmenteringar som leder till bättre och mer träffsäkra kundupplevelser
  • systemet har en inbyggd mall för rapport och analys, det går även att skapa egna dashboards
  • drag and drop-funktion i e-post, html och css behöver inte längre ta din tid
  • möjlighet att språkanpassa e-post utskick
  • automationsflödena är pedagogiska och visuellt tilltalande

Nackdelar:

  • systemet har inget inbyggt CRM, möjlighet för integration finns
  • anpassat för små till medelstora företag
  • förhandsgranskning av mail fungerar i helhet bra, dock saknas funktioner som visar hur mailet preliminärt kommer att se ut i mottagarens inkorg
  • begränsade integrationsmöjligheter

Sammanfattning

Vid val av marknadsföringssystem bör du utgå från var ditt företag befinner sig just nu och om behovet av ett system finns, vilka funktioner som är nödvändiga, budget och framtidsutsikter. Med Ortto får du ett bra urval av funktioner som är en bra start för dig som inte är i behov av ett komplext system med många olika funktioner och integrationer.

Är du nyfiken på att lära dig mer om marknadsföringssystem? Spana in vårt blogginlägg 5 fördelar med marketing automation – Maia