Skip to main content

Att komma igång och att utgå från en kanalstrategi är något som alla kan göra. Oavsett om det är varumärkesbyggande eller försäljningsdrivande intentioner. Men det krävs god förståelse och analys från din sida för att du ska välja rätt kanaler för dina verksamhetsmål. Det finns många fallgropar du kan hamna i om du inte grundar dina val utifrån rätt parametrar. En kanal kan verka vara perfekt för er, men kan istället visa sig vara en stor förlustaffär – oavsett om du jobbar för ett stort bolag eller en startup.

Men du behöver inte oroa dig! Med rätt research och information i din ryggsäck kan du hitta de mest lovande kanalerna för er verksamhet och mål. I detta blogginlägg kommer jag hjälpa dig att välja rätt kanaler för din verksamhet och kanalstrategi!

Frukostseminarium: SEO – Hur vinner du på Google idag?

Det händer mycket inom SEO, vi går igenom det som du behöver veta för att vara on top of things! Säkra din plats så ses vi i september på Berghs!

Vad är en kanalstrategi?

En kanalstrategi är sällan den andra lik då det är olika faktorer som påverkar vilka kanalval du kan göra. Framför allt beroende på vilka begränsningar och möjligheter din verksamhet har. Men en sak som alla kanalstrategier har gemensamt är hur du genom en kanalstrategi kan strategiskt och datadrivet:

Prioritera och effektivisera tillgängliga resurser till och från olika kanaler och marknadsföringssatsningar genom insamlad marknadsföringsdata.

Det är din insamlade data som ska vägleda dig att fatta beslut över vilka kanaler din verksamhet bör lägga mer/mindre fokus på.

Hur väljer du rätt kanaler för din kanalstrategi?

Det kan finnas många valmöjligheter för vilka kanaler som känns relevanta att testa sig fram inom verksamheten. Allt från programmatiska annonser, sociala medier, banners och videoannonsering till sökmotorannonsering. För att du lättare ska kunna göra strategiska kanalval och därmed bygga upp en fungerande kanalstrategi behöver du ha koll på fem områden för att fatta rätt beslut:

Förstå din målgrupp

Med en målgruppsanalys tar du reda på följande information och kan därmed definiera vår målgrupp:

  • Var vår målgrupp befinner sig
  • Hur ser vår målgrupp ut
  • Vad har vår målgrupp för preferenser, beteenden, intressen och vanor

Med den informationen vet du mer om vilken kanalstrategi vår verksamhet bör välja och prioritera först. Det är vanligt att verksamheter använder denna information om sin målgrupp för att skapa personas. Det ger en mycket hög förståelse för vår målgrupp och hur en typisk kund skulle se ut. Med en persona kan du också lättare arbeta mot att ta fram innehåll och taktiker som er fiktiva “kund” skulle vilja ta del av!

Har din verksamhet tidigare jobbat i olika kanaler bakåt? då rekommenderar jag att du utvärderar kanalens tidigare resultat. Med de insikterna kan du med säkerhet fatta ett beslut om din kanal bör inkluderas i din kanalstrategi, eller vilka kanaler som kan exkluderas, eftersom det inte gett ett önskvärt resultat.

Förstå hur kanaler fungerar

Alla kanaler har olika syften. För att göra det bästa möjliga kanalval i verksamhetens kanalstrategi behöver du ha en förståelse över vilka styrkor, svagheter och möjligheter kanalerna besitter. Vill du uppnå högre försäljning? Då kanske du inte vill fokusera på en kanal som främst har högsta styrkan att generera varumärkeskännedom. Även hur din målgrupp beter sig och interagerar i kanalen ska påverka ditt beslutsfattande. Hur en person interagerar och använder ett socialt medie skiljer sig jämfört med hur de skulle använda en sökmotor. Här får du några frågeställningar som du kan ha med dig i bakhuvudet för att göra smartare kanalval:

  • Vad har kanalen för syfte?
  • Vad används kanalen till vanligtvis av användarna?
  • Vilket innehåll kommer användaren för att konsumera?
  • Hur interagerar och konsumerar användaren med innehållet?
  • Hur är tonaliteten i kanalen?
  • Vilka best practices för innehållsskapande gäller?

Budget

Budgeten är en stor del i vilka förutsättningar du har i din kanalstrategi. Olika kanaler kostar olika mycket att annonsera i. Har du till exempel 10 000 kr i budget/månad att utgå från kan du säkerligen inte välja många kanaler i din kanalstrategi. Jobbar du på ett företag med en stor budget har du troligtvis fler valmöjligheter i vilka kanaler er verksamhet kan annonsera i från start. Har du en låg budget rekommenderar jag att du utvärderar en kanal i taget. Börja med den kanalen som visar högst potential eller som enligt tidigare data visat högst värde. Men om du saknar tidigare data behöver du göra tester. Då får du reda på var du ska börja någonstans i din kanalstrategi.

Intern kapacitet och kunskap

Självklart kommer er interna kapacitet och kunskap vara en faktor i vilka kanalval du kan göra för er kanalstrategi. Startups, enskilda firmor eller mindre verksamheter har i de allra flesta fall inte samma interna kapacitet och/eller kunskap, för att ta hand om krävande plattformar och kampanjuppsättningar som stora företag har. Mindre företag har kanske en till två anställda som ansvarar för hela marknadsföringen och kommunikationen utåt. Stora företag har oftast ett marknadsteam med bred kompetens. Stora företag kan också använda sig av byråer för att möjliggöra annonsering i kanaler som annars inte vore möjligt.

Er kanalstrategi kommer därför påverkas av vilka resurser som finns internt. Var därför ödmjuka i era kanalval och satsa inte i alla kanaler samtidigt. Framför allt de kanaler som er verksamhet inte mäktar med att hantera och sköta om.

Lönsamhet

Har du gjort research och har koll på vilka mätetal som är viktiga för era mål, kan du prioritera och bygga upp en kanalstrategi utifrån vilka som är mer eller mindre lönsamma. Har du inte gjort det rekommenderar jag att du undersöker vad er customer lifetime value, max CPA och konverteringsgrad är. Då kan du med gott samvete räkna ut och exkludera kanaler som tidigare trotts varit lönsamma, men som i själva verket har varit en förlustaffär. Samtidigt kan din verksamhet spara arbetstid och de interna resurser som krävs för att närvara i kanalen.

Undvik kostsamma misstag i din kanalstrategi

Jag ser att olika verksamheter gör samma kostsamma misstag. Oavsett om de är stora eller små. Men för att din kanalstrategi ska gå i rätt riktning, behöver du undvika dessa fyra vanliga misstag som kan påverka dina kanalval.

Din kanalstrategi utvärderas av felaktiga KPI:er

Beroende på vad för typ av annonsering som du vill göra måste kampanjerna utvärderas utifrån passande KPI:er. Det ger dig en sanningsenlig bild över om du har lyckats eller inte med marknadsföringen. Vill verksamheten utföra säljdrivande aktiviteter ska du förstås utvärdera annonseringen utifrån försäljning. Samma sak gäller om din verksamhet vill fokusera på varumärkesbyggande intentioner.

Felprioritering av kanaler

Vi på Maia kan behöva berätta för verksamheter att de behöver “kill your darlings” för deras eget bästa. Vad jag menar med det i detta sammanhang är att en kanal som inte är den mest värdefulla eller relevanta kanalen, är den som oftast får mest kärlek och budget. Just för att det kan kännas roligt eller coolt.

Se istället till att satsa mest på de kanaler som bevisligen ger din verksamhet, dina KPI:er och mål ett värde, snarare än att spendera mest pengar och tid på kanaler som inte är lika relevanta och viktiga för din affär!

Din verksamhet vill synas överallt

För många verksamheter är det viktigt att ha en bred kanalstrategi och synas i alla möjliga kanaler och plattformar. För att om du inte syns så finns du inte, visst? Problemet med att verksamheter vill synas överallt, är att det oftast saknas tid och resurser för att hinna med allt arbete i varje kanal. Det kan istället påverka ditt resultat negativt.

Låt oss säga att du är ensam ansvarig för hela verksamhetens digitala närvaro och kommunikation. Din verksamhet beslutar sig att ni nu behöver synas mer i Facebook, Instagram, TikTok och LinkedIn. Men även expandera verksamhetens närvaro till Pinterest och Snapchat. Risken blir stor att du troligtvis inte skulle hinna med att hantera alla kanaler, hålla allt uppdaterat, skapa och publicera annonser och/eller kommunicera med dina potentiella kunder.

Var därför smart i din kanalstrategi och prioritera de kanaler som är viktigast för din verksamhet, ifall tid och resurser är begränsade. Annars kommer det vara på bekostnad av dina befintliga och potentiella kunder.

Återanvändning av annonsmaterial

Mycket av det innehåll som används i annonseringen kanske du tycker kan återanvändas till andra kanaler. Förmodligen så gör ni det i dagsläget. Det sparar nog dig en del tid för att du slipper skapa så mycket nytt innehåll. Men vet du inte hur kanalen fungerar, vilka förutsättningar och krav som gäller kan det påverka din annonsering negativt. Det är därför viktigt att du känner till att din målgrupp kan ha helt andra intentioner och intressen i andra kanaler. Som till hjälp kan du checka av alla punkter som finns under avsnittet: “Förstå hur kanalen fungerar”

Om vi tar detta som exempel: Det innehåll som din målgrupp konsumerar på TikTok kan vi nog inte återanvända på en plattform som LinkedIn eller Facebook. Där gäller andra spelregler, tonalitet och best practices för hur vi strategiskt bör synas i de kanalerna.

Avslutningsvis

Att göra en framgångsrik kanalstrategi kräver förståelse för sin målgrupp och vilka förutsättningar ens verksamhet har innan man väljer att kliva in i en kanal. Men även vilka budgetförutsättningar som finns och hur din verksamhets kapacitet är. Det blir ännu svårare att göra strategiskt smarta beslut om sin kanalstrategi om verksamheten inte kan utnyttja tidigare insamlad data till sin fördel.

Bolla din kanalstrategi med oss!

Vi på Maia kan hjälpa din verksamhet att sätta en kanalstrategi som hjälper dig framåt mot dina mål och KPI:er. Hör av dig till någon av våra vassa specialister så kan vi diskutera mer!

Vi har även flera webinars planerade framöver inom många spännande ämnen inom digital marknadsföring. Se till att anmäla dig för att inte missa tillfällen som ger dig ny kunskap gratis! Hos oss kan du även se tidigare webinars.

Christian Sturk

PERFORMANCE SPECIALIST

Christian är utbildad inom digital marknadsföring vid Stockholms Internationella Handelsskola och har sin främsta expertis inom köpt annonsering – performance marketing.