RAPPORTER INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING

Maia Labs

Prenumerera på nyhetsbrevet

Rapporter 2022

SEO

Hur sökbeteendet har förändrats under elkrisen 2022

Krig, flaskhalsar som hindrar transport av el inrikes och långsam utveckling av elproduktion är några orsaker till den elkris vi nu befinner oss i. En elkris som påverkar många hushåll, framförallt i södra Sverige. Men ur kriser föds även förändring. I alla fall om vi ska tro sökbeteendet på Google.

Läs rapporten