RAPPORT

Ett strålande beteende – Så har sökbeteendet påverkats under elkrisen 2022

RAPPORT

Ett strålande beteende – Så har sökbeteendet påverkats under elkrisen 2022

Elkrisen 2022

Krig, flaskhalsar som hindrar transport av el inrikes och långsam utveckling av elproduktion är några orsaker till den elkris vi nu befinner oss i. En elkris som påverkar många hushåll, framförallt i södra Sverige. Men ur kriser föds även förändring. I alla fall om vi ska tro sökbeteendet på Google.

Growth byrån Maia Marketing har undersökt trendande sökningar på Google kopplat till elkrisen i Sverige där vi ser tendenser till ökat intresse för förnyelsebar energi samt lösningar på hur gemene man kan spara el.

SOLENERGI

Intresset för solenergi har aldrig varit högre

De svenska hushållen börjar under krisen tänka långsiktigt och fler riktar blicken mot solenergi för att bli mer självförsörjande. Intresset på Google för ämnet solenergi har nämligen aldrig varit högre än nu.

I mars år 2022 började vi se en större ökning i intresset för ämnet solenergi. Men sedan augusti-september har den trendkurvan igen ökat drastiskt och sökningar har ökat lavinartat på sökmotorn Google.

Diagram över sökintresset för ämnet solenergi.
INSTALLERA SOLCELLER

Intresset för installation av solceller ökar i södra Sverige och Gävleborg

Ett sökbeteende som sticker ut kopplat till solenergi är söktermen “installera solceller”. Det här sökordet nådde i slutet på augusti och början på september sin peak sett till de senaste 5 åren. Framförallt kan vi också se att sökintresset under elkrisen och de senaste 90 dagarna ökat i Gävleborgs län, Örebro län, Hallands län, Kronobergs län och Skåne län.

Företaget Greenely är en digital plattform som hjälper kunder att minska sina elkostnader och att bruka el på ett mer kostnadseffektivt sätt. Via deras app kan deras kunder bland annat se hur mycket solenergi man sålt och hur mycket pengar man tjänat. Enligt Philip Eide, Cheif Commercial Officer (CCO) på Greenely, har företaget sett att allt fler kunder valt att installera solceller.

– Vi ser ett väldigt stort inflöde av nya hushåll som har solceller. Även våra befintliga kunder hör av sig för att de vill lägga till sina solceller i appen för att få kontroll på sin elproduktion.

Även våra befintliga kunder hör av sig för att de vill lägga till sina solceller i appen för att få kontroll på sin elproduktion.

Philip EideCCO på Greenely
Sökbeteendet på söktermen installera söktermer på Google
Installer solceller sökintresse på Google i svenska län.
Gävleborgs län – Index 100
Örebro län – Index 93
Hallands län – Index 80
Kronobergs län – Index 77
Skåne län – Index 35
VAD KOSTAR SOLCELLER

Intresset för att köpa solceller ökar – framförallt i Kalmar län

Där användarens intention bakom sökningen “installera solceller” är av det informativa slaget så finns det andra söktermer som är mer kommersiella och pekar mot att intresset för att även ta steget att köpa solceller också ökar.

Ett tecken på detta är söktermen “vad kostar solceller”. Enligt data från Google så ser vi att sökintresset för just denna term i slutet på augusti och början på september år 2022 är den högsta på 5 år. Under de senaste 90 dagarna och i den elkris vi just nu befinner oss i så har sökbeteendet för “vad kostar solceller” framförallt ökat i södra Sverige; Kalmar län, Örebro län, Hallands län och Skåne län.

Sökintresse på Google för söktermen "Vad kostar solceller".
Sökintresset på Google för "vad kostar solceller" i olika svenska regioner.
Kalmar län – Index 100
Örebro län – Index 67
Hallands län – Index 51
Skåne län – Index 49
Dalarnas län – Index 41
GRÖN TEKNIK

Sökintresset för skattereduktion störst i storstadslänen

För de som har installerat solceller, solpaneler eller laddstationer finns det möjlighet att få skattereduktion för grön teknik. När det kommer till intresset för att lära sig mer om skattereduktionen så ökar sökbeteendet på söktermen “grön teknik” främst i Västra Götalands län, Stockholms län och Skåne län de senaste 90 dagarna.

Sökintresset på Google för söktermen "grön teknik".
Västra Götalands län – Index 100
Stockholms län – Index 98
Skåne län – Index 77

Vill du läsa fler rapporter likt denna?

Prenumerera på Maias nyhetsbrev och du blir först med att få veta när vi släpper nästa rapport. Dessutom delar vi massa tips inom digital marknadsföring och bjuder in till våra populära webinars!

SPARA EL

Södra Sverige söker efter sätt att spara el

Förutom det långsiktiga perspektivet med installation av solceller, så försöker hushållen också tackla krisen på kort sikt. Bland annat genom att hitta lösningar att förbruka mindre el eller använda den på ett billigare sätt.

Södra Sverige, det vill säga elområde 3 och 4, är de som drabbas hårdast av elkrisen. Det är stora skillnader i elpriser mellan norra och södra Sverige. Där vi har ett överskott av el i norr, elområde 1 och 2, och elbrist i södra delen av landet.

Det är också i elområde 3 och 4, den del av Sverige där elpriserna är som högst, som vi ser att sökbeteendet för att spara el ökar som mest. I Blekinge län, Gotlands län, Kronobergs län, Hallands län och Jönköpings län så ökar sökintresset för söktermen “spara el” mest i hela Sverige de senaste 90 dagarna. Intresset för att spara el har heller aldrig varit högre sedan 2004 än under september i år.

Rekordhögt intresse enligt digitala plattformen Greenely

Även företaget Greenely har märkt av ett ökat intresse för hur man som elkund kan sänka sina kostnader. Med deras digitala plattform hjälper de aktivt sina kunder att sänka sin elkostnad genom bland annat smart styrning av prylar i hemmet.

– Även vi har sett ett rekordhögt intresse för vår typ av tjänst. Trycket har varit så pass högt att vår mobilapp kraschade ett fåtal gånger nu under hösten på grund av hög belastning. Många kommer till oss med frågor och vädjar om tips och hjälp att sänka sina kostnader. Säger Philip Eide, CCO på Greenely.

Många kommer till oss med frågor och vädjar om tips och hjälp att sänka sina kostnader.

Philip EideCCO på Greenely
Sökintresset för "spara el" i svenska län.
Blekinge län – Index 100
Gotlands län – Index 93
Kronobergs län – Index 68
Hallands län – Index 57
Jönköpings län – Index 41
Sökintresse för "spara el" på Google.
SPOTPRIS EL

Blekinge visar störst intresse för spotpriser

Ytterligare ett sätt att tackla krisen ser vi i sökbeteendet för sökordet “spotpris el”. Där man som användare vill veta när det är som billigast att bruka el i just sitt elområde. Detta för att kunna spara pengar genom att starta de maskiner hemma som är mest elintensiva den tid på dygnet då det är som billigast.

Här är sökintresset de senaste 90 dagarna framförallt som högst i södra Sverige; Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län, Hallands län och Kronobergs län. Senaste 12 månaderna så har intresset för sökningen “spotpris el” varit högre under perioden augusti-oktober.

Ökad efterfrågan ställer krav på företagen

Philip Eide, Greenely, menar att skiftet i användarnas beteende också ställer krav på dem som företag att fortsätta utveckla sin produkt efter kundernas behov.

– Vi har haft tur som kunnat hjälpa våra kunder att automatiskt styra delar av sitt hem efter elpriset. Nu när elpriset varierar så mycket ser vi att just efterfrågan på hur man styr sin förbrukning efter spotpriset ökar. Vi måste möta denna efterfrågan med fler integrationer mot hemmets prylar som då styrs mot det billigaste timmarna.

Vi måste möta denna efterfrågan med fler integrationer mot hemmets prylar som då styrs mot det billigaste timmarna.

Philip EideCCO på Greenely
Sökintresse för "spotpris el" på Google i Sverige.
Blekinge län – Index 100
Jönköpings län – Index 63
Kalmar län – Index 61
Hallands län – Index 59
Kronobergs län – Index 52
Sökintresse för spotpris el år 2022.
ELPRISSTÖD

Svenska intresset för regeringens elprisstöd

Den 27 oktober 2022 så lämnade Energimarknadsinspektionen in begäran till regeringen om att ta fram lösning på ett högkostnadsskydd som kommer betalas ut till svenska elkunder i elområde 3 och 4. I samband med detta ser vi tydligt hur intresset för elprisstöd ökar på Google.

Intresset för elprisstödet är spritt över landet och inkluderar kunder i olika elområden. Även elkunder i elområde 1 och 2 visar intresse, vilka inte kommer få ta del av regeringens elprisstöd.

Sökintresset för elprisstöd oktober 2022.
Svenska sökintresset för elprisstöd.
Dalarnas län – Index 100
Blekinge län – Index 63
Örebro län – Index 61
Norrbottens län – Index 59
Jämtlands län – Index 52

Vi förutspår vinnaren av Eurovision 2024

Vi har undersökt intresset för respektive bidrag utifrån sökningar på Google, antalet streams på Spotify och visningar på YouTube för att förutspå vinnaren. And the points go to…

Sammanfattning

Maia Marketings undersökning av sökbeteendet kopplat till elkrisen i Sverige visar att de svenska hushållen söker efter både långsiktiga och kortsiktiga lösningar.

Intresset för ämnet solenergi på Google har aldrig varit högre och efterfrågan på att installera solceller ser ut att fortsätta öka. Allt fler söker även på Google efter sätt att på kort sikt spara el och sänka sin elräkning.

Det förändrade sökbeteende kommer ur den elkris som vi just nu befinner oss i och framförallt har det förändrat sökbeteendet i södra Sverige där elpriserna är som högst.

Om rapporten

Google Trends

För insamling av data användes verktyget Google Trends som mäter popularitet på söktermer och ämnen på sökmotorn Google. Google Trends data återspeglar därmed sökningar som görs på sökmotorn varje dag.

Index

Sökdatan som presenteras är ett index på 0-100, därmed inte konkreta sökvolymer. Det betyder att när vi tittar på intresset för en sökterm över en tidsperiod och/eller i ett län så är det i proportion till alla sökningar som görs på Google under den perioden och geografiska platsen.

Om Maia Marketing

Maia Marketing är en Stockholmsbaserad Growth byrå som bland annat har experter inom sökmotoroptimering (SEO). Vårt fokus ligger på att driva digital tillväxt genom datadriven digital marknadsföring. Vi kallar också oss själva för ett digitalt kunskapshus där vi mer än gärna delar med oss av vår kompetens. Bland annat genom att utbilda framtidens experter på några av Sveriges främsta skolor.

Kontakta oss