Webinar | Growth Marketing

Identifiera synergier för kostnadseffektiv ökad tillväxt

Om webinaret

Synergier, älskar vi inte när vi hittar dem? När man arbetar med specialister så arbetar man allt för ofta i silos och med fokus på sina egna mätpunkter tappar man förståelsen för vad andra delar av verksamheten kan behöva för att prestera bättre. Som marknadsansvarig är det extra viktigt att förstå hur dessa olika områden kan samspela för att maximera outputen av de resurser man har.

Vad har email och google ads med varandra att göra? SEM och SEO borde ju ha synergier, vad är dem egentligen? Native annonsering och nyhetsbrev? SEO och PR?

Vår VD Jimmy har lång erfarenhet av att hjälpa företagsledare, marknadschefer och marknadsteam att identifiera synergier för ökad tillväxt – både inom och utanför marknad – som han delar i detta webinar!

Innehåll i korthet:

  • Vanliga förbisedda synergier
  • Konkreta tips som är applicerbara på alla organisationer
  • Hur T-kompetens skapar starkare specialister
  • Hur ska du få byråer att dela lärdomar mellan varandra?
  • Tips till dig som är på beställarsidan
  • Frågestund – få dina frågor besvarade

Webinariet riktar sig till dig som leder ett marknadsteam eller mindre bolag som vill få ut ett mervärde av eran existerande setup för marknad.

Säkra din plats

2 november | 09.00-10.00 | Gratis