Webinar | MA

Automationer för alla organisationer

Om webinaret

Det mesta du läser om automation är inte applicerbart på din verksamhet, men på den här dragningen så kommer Alexander titta på enkla automationer som du faktiskt kan använda på en gång för att få mer tid över till det du är vass på.

Vi slänger oss mycket med ett citat som inte kunde vara mer relevant för just detta webinar:

“Everything worth repeating is worth automating.”

Innehåll i korthet:

  • Effektivisera internkommunikation
  • Få snabbare insikter
  • Förenkla onboarding
  • Förbättra säljprocesser
  • Tips till dig som är på beställarsidan
  • Frågestund – få dina frågor besvarade

Webinariet “Automationer för alla organisationer” riktar sig till dig som leder ett team eller mindre bolag som vill effektivisera era processer.

Säkra din plats

7 september | 09.00-10.00 | Gratis